Asistent pedagoga

Všechny aktuality

Kurz: Asistent pedagoga

Od 1.12.2018 do 27.4.2019

Kurz pod autorizovanou osobou Insignis, s. r. o.

Forma studia kurz probíhá převážně e-learningem, ale i prezenčně, což se osvědčilo při přípravném kurzu pro profesní chůvy.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát od společnosti Insignis, nejedná se o akreditovaný kurz MŠMT, ale koncepčně je tak postaven.

Popis kurzu

Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistent pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Studium je v rozsahu 120 hodin (80 hodin teoretická výuka a 40 hodin praxe ve školách a školských zařízeních).

Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace

Absolvent získá schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga, orientovat se v systému a organizaci školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, v systému spolupracujících institucí, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky, schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních pedagogických pojmech, naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, zvládat krizové situace, pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením.

Vstupní předpoklady:

Ukončené základní vzdělání

Dosažení věku 18 let, bez záznamu v trestním rejstříku, bez logopedické vady

NYNÍ AKČNÍ SLEVA 20% = 6.840,-Kč

Těšíme se na všechny nové studenty na rekvalifikaci asistenta pedagoga.

 

Soubor: 

Fotogalerie