Ceník

Individuální setkání.............................................................750,-Kč

Párová terapie....................................................................900,- Kč

Rodinná terapie..................................................................900,-Kč

Mediace ...........................................................................1 000,-Kč

Párová a rodinná terapie s terapeutickým párem .............1 200,-Kč

Individuální terapie v angličtině.............................................900,-Kč

Párová a rodinná terapie v angličtině.................................1 200,-Kč
 

Fotogalerie