GDPR

Všechny aktuality

Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. , Obránců míru 2348, 25263 Roztoky, IČ: 283 92 272 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

 • Osobní údaje Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o.

zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.
 • Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o zpracovává osobní údaje klientů a zákonných zástupců nezletilých klientů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, vzdělání, email, adresa, zdravotní dokumentace, titul, rodinný stav, telefon. Osobní údaje se získávají v souladu se zákonem  561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon). Zjišťované údaje jsou nezbytné pro poskytování poradenských služeb, jsou nezbytnou součástí diagnostiky, intervence a následných řešení.
 • Pokud  Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo: 
 1. požadovat od Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o
 3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o jsou nepřesné);
 4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných  Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna,  popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o
 6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o
 7. podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o

sídlo: Obránců míru 2348, Roztoky 252 63

kontaktní e-mail: info@lexik.cz

 

Fotogalerie