Maturita nanečisto

Všechny aktuality

Milé studentky, milí studenti,

termín maturitních zkoušek je konečně znám. Do 1. a 2. června už moc času nezbývá, rádi bychom Vám proto poskytli podporu. Vyzkoušejte si s námi ještě před ostrou zkouškou "maturitu nanečisto". Nabízíme jak testy nanečisto, tak vyzkoušení si ústní zkoušky.

1. Maturita z Mat nanečisto proběhne v budově Lexiku v sobotu 23. 5. od 8:00 hodin.

Cena: 720 Kč.

V ceně kurzu Maturita z Mat nanečisto je zahrnuto:

simulace společné (státní) písemné maturitní zkoušky z matematiky,

sdělení výsledků a konzultace zahrnující rady a doporučení k ostré maturitě.

2. Maturita z Čj nanečisto proběhne v budově Lexiku v sobotu 23. 5. od 8:00 hodin.

Cena: 720 Kč.

V ceně kurzu Maturita z Čj nanečisto je zahrnuto:

simulace společné (státní) písemné maturitní zkoušky z českého jazyka,

sdělení výsledků a konzultace zahrnující rady a doporučení k ostré maturitě.

Konzultace k výsledkům každé ze zkoušek zahrnující doporučení k ostré zkoušce a zodpovězení dotazů bude probíhat hned po skončení zkoušky nanečisto. 

Celkový čas zkoušky z matematiky včetně konzultace je 190 minut. Celkový čas zkoušky z českého jazyka včetně konzultace je 145 minut.

Každý student si může zvolit buď jednu z písemných zkoušek, nebo obě. V případě, že bude chtít být testován z obou jazyků (čj, mat), začne matematikou a český jazyk si napíše hned následně, v 11 hodin.

3. Maturita z Aj nanečisto proběhne v budově Lexiku v sobotu 23. 5. od 11:00 hodin.

Cena: 720 Kč.

V ceně kurzu Maturita z Aj nanečisto je zahrnuto:

simulace společné (státní) písemné maturitní zkoušky z anglického jazyka,

sdělení výsledků a konzultace zahrnující rady a doporučení k ostré maturitě.

Konzultace k výsledkům zkoušky zahrnující doporučení k ostré zkoušce a zodpovězení dotazů bude probíhat hned po skončení zkoušky nanečisto.

Celkový čas zkoušky z anglického jazyka včetně konzultace je 170 minut.

4. Ústní maturita nanečisto proběhne v budově Lexiku v pátek 29. 5. od 15:00 hodin. 

Cena: 640 Kč za jednu zkoušku z jednoho předmětu.

V ceně kurzu Ústní maturity nanečisto je zahrnuto:

simulace ústní maturitní zkoušky z českého/anglického jazyka,

sdělení výsledků a individuální konzultace zahrnující rady a doporučení k ostré maturitě.

Každý přihlášený maturant obdrží vlastní individuální čas maturitní zkoušky stanovený na základě pořadí, v jakém přihlásí, a jazyce, ze kterého bude chtít být zkoušen. Individuální konzultace k výsledkům zkoušky zahrnující doporučení k ostré zkoušce a zodpovězení dotazů bude probíhat hned po skončení zkoušky nanečisto.

Každý student si může zvolit buď jednu z jakových zkoušek, nebo obě. V případě, že bude chtít být vyzkoušen z obou jazyků (čj, aj), bude mít mezi oběma zkouškami přestávku. Celkový čas 1 jedné zkoušky včetně individuální konzultace je 60 minut.

Vše bude probíhat za přísných hygienických podmínek.

V případě, že byste s námi chtěli Vy či Vaši kamarádi absolvovat některý z kurzů Maturita nanečisto, napište nám na mail info@lexik.cz.

Kapacita všech nabízených kurzů je omezena.

Těšíme se na Vás.

Fotogalerie