Arte setkávání děti

Arteterapie přispívá k relaxaci, harmonizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Jedná se o výtvarně léčebné tvoření, při kterém dochází k uvolnění napětí a úzkosti, rozvoji představivosti a fantazie, kreativity. Pomocí arteterapeutických metod se zdokonaluje komunikace s ostatními, vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a pocitů.