Doučování studentů VŠ

Index, prosím.

Studujete vysokou a nemáte v něčem jasno? Nebo si chcete rozšířit obzory a dovědět se víc, než vám řeknou na přednáškách?

S námi doženete to, co vám uteklo, a naučíte se, co vám škola nedá.

O co se jedná? Pro studenty ekonomických vysokých škol máme

  • Mikroekonomii,
  • matematiku a statistiku,
  • kvantitativní, ekonomicko-matematické a optimalizační metody,
  • operační analýzy (lineární a nelineární programování, teorie síťové analýzy, řízení zásob, teorie hromadné obsluhy, teorie obnovy a údržby, teorie her apod.).