Individuální terapie a poradenství

Lidé ve svém životě často čelí různým situacím, kdy si přejí dosáhnout změny, nebo musí učinit závažné rozhodnutí, případně se čelí nepříjemným psychickým stavům. Psychoterapie nabízí pomoc, cílem je usnadnit klientovi jeho životní situaci.
Jakými tématy se zabývá psychoterapie

 • potřeba osobního rozvoje a růstu,
 • podpora v tíživé životní situaci (nemoc či úmrtí blízkého člověka, rozvod, rozchod, sexuální zneužití, šikana, živelné pohromy)
 • partnerské problémy, ztráta důvěry, nevěra
 • nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů
 • úzkost při kontaktu s jinými lidmi, sociální fobie
 • problémy v mezilidských vtazích
 • úzkost a strach, úzkostná povaha
 • závislosti - závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech
 • psychosomatické potíže

Jakým způsobem probíhá individuální psychoterapie?

Klient společně s terapeutem se většinou na prvním setkání domluví na formulaci terapeutické zakázky. Cílem je najít společně řešení a dosáhnout vhodného řešení problému.
Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50 nebo 90 minut a odehrává se v bezpečném a klidném prostředí terapeutické pracovny.
Obsah konzultace je důvěrný.
Kolik setkání mívá individuální terapie?
Počet setkání se odvíjí od charakteru terapeutické zakázky a výsledků společné práce. Pro orientaci můžeme uvést:

 • krizová intervence - pomoc v akutním stavu - do 3 setkání
 • poradenství - do 5 setkání
 • krátkodobá terapie - řešení konkrétního problému - do 10 setkání
 • dlouhodobá terapie - práce na osobní změně - nad 10 setkání