Jak vyzrát na novináře, nebo se jím stát

Kontaktujte nás v případě zájmu.

Mediální komunikace

Nejste novináři, ale občas — nebo často a pravidelně — v práci potřebujete komunikovat s médii. Jak napsat tiskovou zprávu nebo jak zvládnout novináře tak, aby z toho vaše firma vyšla co nejlépe?

To vás naučíme v kurzech “Mediální komunikace”, které jsou určeny laikům, kteří nejsou novináři, ale kteří se v mediální komunikaci musí, či chtějí orientovat.

Program je tedy zaměřen na vzdělávání laiků, u nichž je komunikace s médii, nebo práce přímo v médiích, součástí plnění jejich pracovních povinností, ale nemají novinářské vzdělání. Studenti se naučí základům redakční práce, jak komunikovat s médii a zlepšit mediální obraz jejich organizace.

Šestitýdenní kurz začne, dle dohody, e-lerningovým studiem s návazností prezenční den, kde se seznámíte s lektorkou a obsahem celého studia.

V rámci kurzů nabízíme několik vzdělávacích programů:

1.  Vytváření mediálního obrazu organizace

  • oblast mediální prezentace organizace
  • spolupráce s médii, jejich oslovení a udržení jejich pozornosti

2.  Základy redakční práce

  • vytváření atraktivích, vyvážených a věcně podložených článků pro psaná média
  • tvorba článků do obecních nebo firemních zpravodajů

3.  Komunikace s médii

  • získání základních vědomostí a dovedností z oblastí fungování médií a práce novinářů
  • získání praktických dovedností nezbytných při komunikaci s médii

4.  Krizová komunikace s médii

  • spolupráce se zástupci médií zejména při řešení krizových situací
  • krizová komunikace, vystupování před mikrofonem a kamerou

Jedná se o šestiměsíční studium, které probíhá formou e-learningu. Každý týden je věnován jedné lekci, kurz je zahájen a ukončen jednodenním workshopem, který se koná v sobotu. Během tohoto workshopu budete mít možnost konzultace s lektorem, vyzkoušíte si práci s mikrofonem a kamerou.

Tyto kurzy jsou určeny pro všechny, kdo při své práci potřebují zaujmout pozornost médií a hledají cesty jak o činnosti své společnosti informovat veřejnost. Nabízíme Vám možnost pracovat s novináři s dlouholetou praxí, kteří Vám pomohou najít strategii efektivní spolupráce s médii, naučíte se využít sílu šesté velmoci, kterou media v dnešní společnosti jsou.

Víte, jak na to? Jak napsat článek, který noviny otisknou, jak dlouhý má být a jaká je správná stavba tiskové zprávy, jak mluvit na kameru a nebát se  mikrofonu?

Cena: 11 800,-Kč  

Cena kurzu nyní: 8 260,-Kč.