Logopovídání (4leté děti)

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
1 900 Kč
Termíny:
čt,
15:15 - 16:00

Pondělní kurz je určen pro děti ve věku 4 let.

Pro děti 5-7 let je kurz ve středu více zde...

Zábavně pojatá všestranná sestava aktivit kreativního rázu pod speciálně pedagogickým vedením. Pomůžeme dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a jejich osobnost.

Soustředit se budeme na:

 • rozvoj jemné a hrubé motoriky 
 • grafomotorická cvičení
 • obratnost mluvidel
 • rytmizaci

Dále bude součástí kurzu:

 • nácvik správného dýchání
 • práce s říkadly, písničkami a básničkami
 • použití paměťových a sociálních her

Hry jsou zaměřeny na rozvoj:

 • slovní zásoby
 • vyjadřovací schopností
 • zrakové vnímání
 • sluchové vnímání
 • početní představy
 • uvolńovací cvičení s prvky jógy

Na kroužek hned navazuje i nový kroužek Grafomotoriky, na kterém se naše speciální pedagožka postará o správný vývoj psychomotorických činností a koordinace vašeho dítěte.

Více zde...

Fotogalerie