Logopovídání a grafomotorika

Termíny:
st
15:15 - 16:00
po
13:15 - 14:00
Cena:
1 900 Kč / pololetí

Logopovídání je vhodným doplňujícím prvkem k individuální logopedické péči.

V rámci skupinové logopedie si děti procvičí motoriku mluvidel, dechová cvičení a zdokonalí se v komunikačních dovednostech a posílí tak správnou výslovnost.

Lekce jsou vedeny zábavnou formou, aby děti bavily. 

Grafomotorika  - předpokladem úspěšného psaní je správný úchop psacího náčiní a určitá úroveň vývoje grafomotoriky. Kolem pátého roku by již měla být ruka dostatečně uvolněna, dítě by mělo umět držet tužku pevně ve třech prstech, a i tlak by měl být přiměřený.

Grafomotorika patří mezi kritéria pro posuzování školní zralosti dítěte a mnohé děti potřebují podporu v této oblasti. Pro pozdější dovednost psaní dítě potřebuje mít rozvinuté sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci a pozornost. Dále pak dostatečně uvolněnou paži v oblasti hrubé a jemné motoriky. V předškolním období je také důležité se zaměřit i na rozvoj řeči (motoriku mluvidel).

Na případné obtíže v této oblasti nás mohou upozornit obtíže právě v oblasti řeči, to, že dítě např. otáčí při kreslení papír, mění polohu těla, špatně se orientuje v prostoru, kresba neodpovídá grafomotorickému vývoji.

Na co se zaměříme:

  • Uvolňovací cviky
  • Hrubou motoriku, jemnou motoriku
  • Řeč
  • Vizuomotorickou koordinaci, prostorovou orientaci
  • Zrakové a sluchové vnímání, grafomotorické listy
  • Různé techniky, které mohou vývoj grafomotoriky podpořit

Věkové rozmezí: od 4 do 7 let

Lektor

  • Mgr. Aneta Libjaková, logopedka a učitelka MŠ Přemyslovská, Roztoky
  • Eva Hrazděrová, logopedka s dlouholetou praxí

Cena za lekci: 240 Kč s DPH

Balíček 10 lekcí: 2 100 Kč s DPH

Pozn.: Kurz bude otevřen pro minimálně 3 a maximálně 7 dětí. Nabízíme jednotlivé lekce nebo balíček 10 lekcí za zvýhodněnou cenu. Děti mohou nastoupit kdykoliv během roku.

Omlouvání dětí nejpozději 24 hodin předem, jinak lekce propadá.

Mohlo by Vás zajímat

Logopedie (individuální)

Věková skupina:
předškoláci
školáci 1. st. ZŠ
Termíny:
po
13:45 - 16:45
so
10:00 - 14:00
Cena:
310 Kč / pololetí