Logopovídání a grafomotorika

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
1 900 Kč
Termíny:
st
,
15:15 - 16:00
po
,
13:15 - 14:00

Logopovídání je vhodným doplňujícím prvkem k individuální logopedické péči.

V rámci skupinové logopedie si děti procvičí motoriku mluvidel, dechová cvičení a zdokonalí se v komunikačních dovednostech a posílí tak správnou výslovnost.

Lekce jsou vedeny zábavnou formou, aby děti bavily. 

Grafomotorika  - předpokladem úspěšného psaní je správný úchop psacího náčiní a určitá úroveň vývoje grafomotoriky. Kolem pátého roku by již měla být ruka dostatečně uvolněna, dítě by mělo umět držet tužku pevně ve třech prstech, a i tlak by měl být přiměřený.

Grafomotorika patří mezi kritéria pro posuzování školní zralosti dítěte a mnohé děti potřebují podporu v této oblasti. Pro pozdější dovednost psaní dítě potřebuje mít rozvinuté sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci a pozornost. Dále pak dostatečně uvolněnou paži v oblasti hrubé a jemné motoriky. V předškolním období je také důležité se zaměřit i na rozvoj řeči (motoriku mluvidel).

Na případné obtíže v této oblasti nás mohou upozornit obtíže právě v oblasti řeči, to, že dítě např. otáčí při kreslení papír, mění polohu těla, špatně se orientuje v prostoru, kresba neodpovídá grafomotorickému vývoji.

Na co se zaměříme:

  • Uvolňovací cviky
  • Hrubou motoriku, jemnou motoriku
  • Řeč
  • Vizuomotorickou koordinaci, prostorovou orientaci
  • Zrakové a sluchové vnímání, grafomotorické listy
  • Různé techniky, které mohou vývoj grafomotoriky podpořit

Věkové rozmezí: od 4 do 7 let

 

Lektor:

 Mgr. Aneta Libjaková, logopedka a učitelka MŠ Přemyslovská, Roztoky

         Eva Hrazděrová, logopedka s dlouholetou praxí

 

Cena za lekci: 240 Kč s DPH

Balíček 10 lekcí: 2 100 Kč s DPH

 

Pozn.: Kurz bude otevřen pro minimálně 3 a maximálně 7 dětí. Nabízíme jednotlivé lekce nebo balíček 10 lekcí za zvýhodněnou cenu. Děti mohou nastoupit kdykoliv během roku.

Omlouvání dětí nejpozději 24 hodin předem, jinak lekce propadá.