Asistent Pedagoga

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
8 820 Kč
Termíny:
so
,

TERMÍNY KURZŮ

PŘIHLÁŠKA

NOVINKA PRO NAŠE STUDENTY KURZU ASISTENT PEDAGOGA

Pokud si chcete doplnit či rozšířit znalosti v oblasti zdravovědy, nabízíme Vám 20 % slevu na kurz První pomoc dětem.

STUDIUM

Probíhá samostatně formou e-learningu.

Součástí kurzu jsou prezenční dny (semináře na vybraná témata z psychologie a pedagogiky), nyní on-line. Pro splnění podmínek vzdělávacího programu je potřeba zúčastnit se minimálně jednoho z prezenčních dní, ovšem témata jsou natolik zajímavá, že absolutorium obou vám vřele doporučujeme. Semináře se konají zpravidla o víkendech, v souladu s aktuální situací probíhají online (přes Google Meet). 

Kurz Asistent pedagoga je ukončen esejí na vybrané téma. Úspěšní absolventi kurzu certifikát od společnosti Insignis. Z formálního hlediska není kurz akreditovaný, nicméně je koncepčně postaven dle požadavků MŠMT.

Cena kurzu je 7 840 Kč s DPH

Vstupní předpoklady:

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  • Dosažení věku  18 let, bez záznamu v trestním rejstříku, bez logopedické vady

POPIS

Studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistent pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Studium je v rozsahu 120 hodin:

  • 80 hodin teoretická výuka
  • 40 hodin praxe ve školách a školských zařízeních 

CÍLE

Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace

NABYTÉ ZNALOSTI

Absolvent získá schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga, orientovat se v systému a organizaci školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, v systému spolupracujících institucí, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky, schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních pedagogických pojmech, naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, zvládat krizové situace, pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením.