Asistent Pedagoga

Věková skupina:
Termíny:
so
Cena:
8 820 Kč / pololetí

Nový kurz začíná 6. května 2023 a potrvá do 22. července 2023. Ještě se můžete přidat. Možnost platby na splátky. 

NOVINKA PRO NAŠE STUDENTY KURZU ASISTENT PEDAGOGA

Pokud si chcete doplnit či rozšířit znalosti v oblasti zdravovědy, nabízíme Vám 20 % slevu na kurz První pomoc dětem.

TERMÍNY KURZŮ 2023

POPIS

Kurz je určen pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistent pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Studium je v rozsahu 120 hodin a probíhá samostatně formou e-learningu.

80 hodin teoretická výuka

40 hodin praxe ve školách a školských zařízeních 

Součástí kurzu jsou dvě přednášky. Jedná se o semináře na vybraná témata z psychologie a pedagogiky. Pro splnění podmínek vzdělávacího programu je potřeba zúčastnit se minimálně jedné z nich, ovšem témata jsou natolik zajímavá, že absolutorium obou vám vřele doporučujeme. Pžednášky se konají o víkendech, též online. 

Kurz Asistent pedagoga je ukončen esejí na vybrané téma. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát od společnosti Lexik. Z formálního hlediska není kurz akreditovaný, nicméně je koncepčně postaven dle požadavků MŠMT.

CÍLE

Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace.

NABYTÉ ZNALOSTI

Absolvent získá schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga, orientovat se v systému a organizaci školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy, v systému spolupracujících institucí, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky, schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka, orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních pedagogických pojmech, naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, zvládat krizové situace, pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením.

 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

Ukončené základní vzdělání 

Dosažení věku  18 let, bez záznamu v trestním rejstříku, bez logopedické vady

CENA KURZU: 8 820 Kč s DPH

Přihlášku najdete přímo ZDE a poslat nám ji můžete emailem či poštou. 

Mohlo by Vás zajímat