Jak udržet fyzickou, psychickou i mentální aktivitu u seniorů

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
1 750 Kč
Termíny:
pá,
16:00 - 20:00

Termín: proběhne v případě zájmu

Čas: 16:00 - 20:00

Cena kurzu: 1750 Kč s DPH 

Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Pro koho je tento kurz: Seminář je určen pro nižší zdravotnický personál a laickou veřejnost. 

Obsah kurzu:

 • Úvod do problematiky
 • Kognitivní trénink
 • Arteterapie
 • Ergoterapie
 • Pohybová terapie a taneční terapie
 • Kreativní techniky
 • Reminiscence
 • Smyslová stimulace
 • Canisterapie
 • Muzikoterapie
 • Soutěže, společenské hry, stolní hry, turnaje
 • Závěr
 • Diskuse

Stáří nemusí vždy znamenat pasivitu a rezignaci. Koncepty úspěšného stárnutí doporučují věnovat pozornost jak tělesnému zdraví a tělesné zdatnosti, tak i psychické a sociální aktivitě. Volnočasové aktivity mají společenský charakter. Senioři se na nich setkávají, komunikují spolu a získávají tak pocit sounáležitosti. Všechny tyto aktivity zároveň posilují identitu seniorů, důstojnost a sebeúctu. Dávají seniorům pocit, že nejsou sami. Nabídky volnočasových aktivit mohou být různé. Cílem semináře je účastníky seznámit s těmito aktivitami, které přispívají tak ke zvyšování kvality života.

Přihláška

 

Fotogalerie