Pečovatel/ka - pracovník v sociálních službách

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
0 Kč
Termíny:
po
,
9:00 - 15:00

Navazujeme na pilotní projekt z roku 2020 s názvem Péče o seniory. Vzdělávacím programem Pracovník v sociálních službách chceme nabídnout odbornou pomoc s péčí o nemocného člena rodiny nebo seniora či poskytnout možnost nového pracovního zaměření. 

Ačkoli se jedná o plnohodnotnou profesní rekvalifikaci potvrzenou akreditovanou státní zkouškou, bude možné účastnit se pouze kurzu bez nutnosti absolvovat zkoušku.

Jaká témata bude kurz obsahovat:

 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce

Zvláštní část kurzu se zaměří na:

 • základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • prevenci týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odbornou praxi
 • krizovou intervenci
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje zdraví a život její nebo jiných osob včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • na koho se obrátit v případě náhle vzniklé potřeby péče o nemocného

Nebude chybět ani praktický nácvik.

Absolvent vzdělávacího programu bude moci na základě osvojených znalostí, dovedností a zkušeností poskytovat přímou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních či pečovatelskou činnost v domácnosti.

O přesném zahájení programu vás budeme včas informovat, nezávazné přihlášky můžete posílám již nyní. 

Přihláška