Pracovník v sociálních službách

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
6 800 Kč
Termíny:
,

Vzdělávacím programem Pracovník v sociálních službách (akreditováno MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb. pod A2022/0571-PK) chceme nabídnout odbornou pomoc s péčí o nemocného člena rodiny nebo seniora či poskytnout možnost nového pracovního zaměření. 

Ačkoli se jedná o plnohodnotnou profesní rekvalifikaci potvrzenou akreditovanou státní zkouškou, bude možné účastnit se pouze kurzu bez nutnosti absolvovat zkoušku.

Jak je kurz rozsáhlý:

 • kurz je v rozsahu 150 hodin
 • 45 hodin tvoří odborná praxe, kterou můžete vykonávat v registrované sociální službě u vás v místě bydliště (na svém pracovišti) nebo v námi zasmluvněných zařízeních
 • zbylých 105 hodin je část teoretická, která bude probíhat primárně v online formě (osobně se setkáme pouze 4 dny v Roztokách nebo v Praze, kde si vyzkoušíme všechny podstatné postupy u lůžka či ve skupinových aktivitách)

Jaká témata bude kurz obsahovat:

 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce

Zvláštní část kurzu se zaměří na:

 • základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • prevenci týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odbornou praxi
 • krizovou intervenci
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje zdraví a život její nebo jiných osob včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • na koho se obrátit v případě náhle vzniklé potřeby péče o nemocného

Jak je kurz ukončen:

 • testem, jehož úspěšnost musí být nejméně 80%
 • po úspěšném složení testu následuje odborná diskuze o obsahu kurzu a absolvované odborné praxi

Absolvent vzdělávacího programu bude moci na základě osvojených znalostí, dovedností a zkušeností poskytovat přímou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních či pečovatelskou činnost v domácnosti. Může pracovat na živnostenský list (pokud u nás navíc absolvujete kurz Chůva pro děti, pak budete moci dále žádat o tzv. vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“). Pokud je pro vás tento kurz jako "zvolená rekvalifikace“ lze požádat úřad práce o jeho proplacení. 

Pilotní projekt bude zahájen 30. září 2022. Přihlášku najdete níže, kapacita je omezena, proto v případě zájmu neváhejte.  

Cena kurzu: 6 800 Kč

Přihláška