Logopovídání


LOGOPOVÍDÁNÍ

Nácvik správné výslovnosti dnes trápí každé druhé dítě. V rámci kurzu bude probíhat nejen nácvik výslovnosti, ale i další dovednosti k ní potřebné například rozvoj grafomotoriky, nácvik správného dýchání, rytmizace apod. 

Cílem kroužku je hravou a zábavnou formou dětem předškolního věku překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a jejich osobnost.

1. Kurz pro děti 4 leteté  (pondělky)

Od kdy? 10 týdnů turnusy, dále mohou děti nastupovat i postupně během roku

V kolik? Od 15:10 - 15:55

Za kolik? Cena: 1600,- Kč

2. Kurz pro děti od 5 - 7 let (středy)

Od kdy? turnusy pro každé dítě 10 týdnů

V kolik? Od 15:00 - 15:45

Za kolik? Cena: 1600,- Kč

 

Orientační logopedické vyšetření

Vrámci kurzu bude možnost zdarma využít individuální kounzultace rodičů se speciální pedagožkou.

 

 

Přihláška

Soubor: 

Fotogalerie