Logopovídání a grafomotorika

 

LOGOPOVÍDÁNÍ

Nácvik správné výslovnosti dnes trápí každé druhé dítě. V rámci kurzu bude probíhat nejen nácvik výslovnosti, ale i další dovednosti k ní potřebné například rozvoj grafomotoriky, nácvik správného dýchání, rytmizace apod. 

Cílem kroužku je hravou a zábavnou formou dětem předškolního věku pomoci překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a jejich osobnost.

Přihlášku na Logopovídání naleznete níže.

1. Kurz pro děti 4leté (pondělky)

Od kdy? 10 týdnů, děti mohou nastupovat do kroužku kdykoliv během roku a po skončení kurzu si připlácet další lekce.

V kolik? Od 15:15 do 16:00 hodin.

Za kolik? Cena: 1900,- Kč.

2. Kurz pro děti od 5 - 7 let (pondělky)

Od kdy? 10 týdnů, děti mohou nastupovat do kroužku kdykoliv během roku a po skončení kurzu si připlácet další lekce.

V kolik? Od 16:00 do 16:45 hodin.

Za kolik? Cena: 1900,- Kč.

 
 
Soubor: 

Fotogalerie