Logopovídání a grafomotorika

Logopovídání je vhodným doplňujícím prvkem k individuální logopedické péči.

V rámci skupinové logopedie si děti procvičí motoriku mluvidel, dechová cvičení a zdokonalí se v komunikačních dovednostech a posílí tak správnou výslovnost.

Lekce jsou vedeny zábavnou formou, aby děti bavily. 

Věkové rozmezí: od 4 do 7 let.

Cena za lekci: 240 Kč s DPH

Balíček 10 lekcí: 1900 Kč s DPH

Přihláška