Motivace, to je oč tu běží.

Když dítě nemá karty rozdané právě nejlépe, potřebuje pomoc. Poruchy učení můžou postihnout kohokoliv. My jsme tady, abychom jim to ulehčili.

Od září 2013 se opět staráme o mimoškolní část projektu “Šance pro budoucnost”. Jde o systém péče o znevýhodněné žáky na základní škole v Roztokách.

Jde hlavně o motivační práci s dětmi v matematice, češtině a angličtině. Snažíme se, aby si děti tyto předměty oblíbily, aby pochopily, že jsou pro ně důležité. A přestože mají potíže s psaním, čtením nebo gramatikou, my chceme, aby je učení bavilo.

Nelehký úkol.

Ale děti se nám za ty tři roky, co se jim věnujeme, vracejí. A to je pro nás znamení, že to děláme dobře.