Ochrana osobních údajů

PPP Lexik zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. PPP dále pořizuje záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. Osobní údaje (dále ÚO)  jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. PPP je správcem osobních údajů.

Správce OÚ: Pedagogicko-psychologická poradna Lexik, Obránců Míru  2348, Roztoky
Sídlo: Sedláčkova 397, Roztoky, IČ:   28392272
Telefon: 739 035 000, 733 643 643
E-mail: gdpr@lexik.cz
Pověřenec pro OÚ: Dita Němcová