Péče o seniory a dlouhodobě nemocné

Pro koho je tento kurz? Kurz je určen všem, kdo se starají či jsou blízké osoby seniorů, lidí postižených civilizačními chorobami, ale i případní adepti na pomocníky v pečovatelských domech.

Obsah kurzu:

40 hodin distančního studia: Studium základních pojmů a teorie z psychopedie, gerontopedagogiky, ošetřovatelství a práce u lůžka, fyzioterapie, péče o umírajícího a psychohygieny, etické výchovy a výchovy ke zdraví a v neposlední řadě i základy práv a povinností plynoucích z péče o seniory postižené civilizačními chorobami. Praktické postupy v různých administrativně-právních situacích, např. při žádosti o pobyt v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, odlehčovací službě atp., jak vyřídit příspěvek na péči apod. Forma studia: e-learning z webové aplikace na vašem počítači.

Prezenční výuka a setkávání (není zahrnuto v ceně kurzu)

16 hodin prezenčního nácviku a nácvik první pomoci - v učebnách vzdělávacího centra Lexik.

16 hodin vybrané odborné praxe pod profesionálním dohledem odborníků v některé z přidružených organizací.

Délka kurzu: 5 měsíců

Přihláška

Soubor: 

Fotogalerie