Přednášky a workshopy ve školním roce 2020/21

  • Cyklus pro ženy s Lenkou Švecovou a Martinou Denemarkovou

Na základě pozitivních ohlasů otevíráme další Cyklus Jak si uklidit svůj život. 

  • Grafomotorika pro předškoláky s Martinou Bürgerovou

Předpokladem úspěšného psaní je správný úchop psacího náčiní a určitá úroveň vývoje grafomotoriky. Grafomotorika patří mezi kritéria pro posuzování školní zralosti dítěte.

  • Logopovídání s Martinou Bürgerovou

Cílem kroužku je hravou a zábavnou formou dětem předškolního věku pomoci překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a jejich osobnost.

  • Webináře se Šárkou Smítkovou

12 témat z oblasti specifických poruch učení, logopedie, a dalších témat speciální pedagogiky.

  • Mediační dopoledne s Foscou Di Gabriele v angličtině( Resilience, how to balance your strenghts)

Zhruba a laicky řečeno je resilience schopnost adaptovat se na změny, bez újmy jedince na psychickém zdraví, umění zdravě reagovat na stres. Je tato schopnost vrozená nebo teprve tréningem tuto dovednost získáme?

  • Dopoledne s meditací s Martinou Denemarkovou

Meditace a relaxace přispívají ke zdraví mysli i těla, pomáhají nám lépe se soustředit a vyrovnávat se s každodenními těžkostmi, zbavit se úzkostí, podporují uzdravující procesy v těle, přispívají k lepšímu poznání sebe sama a rozvíjejí představivost.

Ochutnávka relaxačních a meditačních technik – 2 dopoledne.

Prohloubení meditací – 10 setkání.

  • Arte setkávání se Simonou Jetmarovou 

Arteterapie přispívá k harmonizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Jedná se o výtvarně léčebné tvoření, při kterém dochází k uvolnění napětí a úzkosti, rozvoji představivosti a fantazie, kreativity. Pomocí arteterapeutických metod se zdokonaluje komunikace s ostatními, vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a pocitů. Pro děti 1. stupně ZŠ.

  • Němčina pro studenty s nejrůznějšími speciálními potřebami s Vandou Melicharovou