Přednášky a workshopy ve školním roce 2021/22

  • Zdravé sebevědomí a síla motivace s Lenkou Švecovou 

Na základě pozitivních ohlasů otevíráme další Cyklus Jak si uklidit svůj život. 

  • Logopovídání a grafomotorika pro předškoláky s Anetou Libjakovou

Předpokladem úspěšného psaní je správný úchop psacího náčiní a určitá úroveň vývoje grafomotoriky. Grafomotorika patří mezi kritéria pro posuzování školní zralosti dítěte.

  • Logopedie s Martinou Bürgerovou

Cílem kroužku je hravou a zábavnou formou dětem předškolního věku pomoci překonávat jejich jazykové obtíže, rozvíjet komunikační schopnosti a jejich osobnost.

  • Mediační dopoledne s Foscou Di Gabriele v angličtině( Resilience, how to balance your strenghts)

Zhruba a laicky řečeno je resilience schopnost adaptovat se na změny, bez újmy jedince na psychickém zdraví, umění zdravě reagovat na stres. Je tato schopnost vrozená nebo teprve tréningem tuto dovednost získáme?

  • Arte setkávání se Simonou Jetmarovou 

Arteterapie přispívá k harmonizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Jedná se o výtvarně léčebné tvoření, při kterém dochází k uvolnění napětí a úzkosti, rozvoji představivosti a fantazie, kreativity. Pomocí arteterapeutických metod se zdokonaluje komunikace s ostatními, vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a pocitů. Pro děti 1. stupně ZŠ.