Příprava na přijímací zkoušky na 4 a 8letá gymnázia (mat+čj)

Přemýšlíte již nyní, jak nejlépe připravit vaše dítko na 8leté, nebo 4leté gymnázium? Nabízíme pravidelné přípravy během týdne.

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 4 dětí, maximální počet je 12 dětí.

 

Příprava na přijímací zkoušky na 8letá gymnázia

1. pololetí, termín 26. 9. 2019 - 31. 1. 2020

Čtvrtek: 16:00 - 17:30

Cena: 4 480,-Kč / pololetí (16 lekcí)

 

Pátek: 15:00 - 16:30

Cena: 4 480,- Kč / pololetí (16 lekcí)

 

Témata přípravy naleznete zde...

 

Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy a 4letá gymnázia pro žáky 9. tříd ZŠ

 

- Čeština

Přijímačky z češtiny nemusí být náročné, stačí řádná příprava. S naším kurzem se nemusíte bát, že by se vaše dítko nikam nedostalo. Kurz bude zaměřený na veškeré aspekty jednotných přijímacích zkoušek.

 

Více informací zde...

 

- Matematika

Přijímací zkoušky z matematiky jsou povinné pro všechny druhy středních škol, včetně škol soukromých.

Je známo, že přijímačky z matematiky jsou strašákem pro mnoho žáků základních škol. Připravili jsme proto pro Vás přípravný kurz z matematiky k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školy. Náplní kurzu bude průřez učivem 2. stupně matematiky pro základní školy, s důrazem zejména na typy příkladů, které se nejvíce opakují v těchto přijímačkách:

  •  algebraické výrazy a jejich úpravu
  •  lineární rovnice o jedné a dvou neznámých
  •  slovní úlohy
  •  rovinné obrazce a výpočty v nich (trojúhelník, čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, kružnice...)
  •  Pythagorova věta
  •  Thaletova kružnice
  •  goniometrické funkce
  •  objemy a povrchy těles (koule, hranol, válec, jehlan ... )
  •  konstrukční úlohy (sestrojte trojúhelník, je-li dáno ... )

 

více informací zde...

 

Fotogalerie