Psychoterapeutické poradenství

Témata, s nimiž se lidé na psychologa nebo terapeuta obracejí, jsou například:

Vztahové problémy: manželské a partnerské problémy, rodinné problémy, problémy s dětmi, problémy s rodiči, konflikty, agrese ve vztahu nebo naopak pasivita ve vztahu, nevěra, komunikace ve vztahu, výchovné problémy, sexualita.

Nepříjemné psychické stavy: úzkost, osamělost, strach, smutek.

Náročné životní situace: ztráta zaměstnání, svatba, problémy při studiu, narození dítěte, úmrtí blízké osoby, nemoc (vlastní nemoc nebo nemoc blízkého člověka).

Užívání návykových látek: drogy nebo alkohol, případně jiné závislosti

Potřebujete pomoc? Krizová intervence je možná  dotazem na naše terapeutky na mailové adrese:

poradna@lexik.cz