Psychoterapeutické poradenství

Psychoterapie je odborná metoda, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se v životě ocitli ve složité situaci a něco změnit. Základní technikou psychoterapie je rozhovor. Psychoterapeutické setkání může mít několik podob:

  • Individuální psychoterapie
  • Párová psychoterapie
  • Rodinná psychoterapie

Základní technikou psychoterapie je rozhovor.
Kvalifikovaného psychoterapeuta člověk obvykle vyhledá pokud:

  • jej trápí nepříjemné psychické stavy,
  • se ocitl v náročné životní situaci,
  • zažil něco obtížného, s čím se potřebuje vyrovnat,
  • potřebuje udělat důležité životní rozhodnutí,
  • chce udělat ve svém životě změnu,
  • chce poznat sám sebe, rozvíjet se


Témata, s nimiž se lidé na psychologa nebo terapeuta obracejí, jsou například:

Vztahové problémy: manželské a partnerské problémy, rodinné problémy, problémy s dětmi, problémy s rodiči, konflikty, agrese ve vztahu nebo naopak pasivita ve vztahu, nevěra, komunikace ve vztahu, výchovné problémy, sexualita.

Nepříjemné psychické stavy: úzkost, osamělost, strach, smutek.

Náročné životní situace: ztráta zaměstnání, svatba, problémy při studiu, narození dítěte, úmrtí blízké osoby, nemoc (vlastní nemoc nebo nemoc blízkého člověka).

Užívání návykových látek: drogy nebo alkohol, případně jiné závislosti
 

Potřebujete pomoc? Krizová intervence je možná  dotazem na naše terapeutky na mailové adrese:

poradna@lexik.cz

Fotogalerie