Psychoterapeutické poradenství

Nově od 1. dubna 2020 můžete ZDARMA konzultovat s našimi oddborníky o potížích během karantény i po ní.

Pište na poradna-online@lexik.cz

Ozve se vám odborník k tématu na vaše dotazy z oblasti pedagogogicko-psychologického poradenství...Nevíte si rady, co s pobytem mezi čtyřmi stěnami? Co dělat, když už máte doma ponorku? Nechce se vaše dítě učit, je úzkostné? Nebojte se na nás obrátit, jsme tady pro vás!

Psychoterapie je odborná metoda, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se v životě ocitli ve složité situaci a něco změnit. Základní technikou psychoterapie je rozhovor. Psychoterapeutické setkání může mít několik podob:

  • Individuální psychoterapie
  • Párová psychoterapie
  • Rodinná psychoterapie

Základní technikou psychoterapie je rozhovor.
Kvalifikovaného psychoterapeuta člověk obvykle vyhledá pokud:

  • jej trápí nepříjemné psychické stavy,
  • se ocitl v náročné životní situaci,
  • zažil něco obtížného, s čím se potřebuje vyrovnat,
  • potřebuje udělat důležité životní rozhodnutí,
  • chce udělat ve svém životě změnu,
  • chce poznat sám sebe, rozvíjet se


Témata, s nimiž se lidé na psychologa nebo terapeuta obracejí, jsou například:

Vztahové problémy: manželské a partnerské problémy, rodinné problémy, problémy s dětmi, problémy s rodiči, konflikty, agrese ve vztahu nebo naopak pasivita ve vztahu, nevěra, komunikace ve vztahu, výchovné problémy, sexualita.

Nepříjemné psychické stavy: úzkost, osamělost, strach, smutek.

Náročné životní situace: ztráta zaměstnání, svatba, problémy při studiu, narození dítěte, úmrtí blízké osoby, nemoc (vlastní nemoc nebo nemoc blízkého člověka).

Užívání návykových látek: drogy nebo alkohol, případně jiné závislosti

Potřebujete pomoc? Krizová intervence je možná  dotazem na naše terapeutky na mailové adrese:

poradna@lexik.cz