Systemická terapie

Systemický přístup se v posledních letech stává jedním z dominantních přístupů v mnoha pomáhajících profesích, zejména pak v psychoterapii, psychologii a pedagogice. Systemický přístup pracuje především se systémy sociálními, kam řadíme samozřejmě rodinu, ale může to být např. i školní třída nebo pracovní kolektiv. Platí zde, že pokud dojde k jakékoli změně v systému, je touto i třeba drobnou změnou ovlivněn celý systém jako celek.
Terapeut je v systemické terapii spíše průvodcem klienta, který působí na klienta podle jeho situace a jeho aktuálních možností. Dává mu prostor k tomu, aby v rozhovoru klient sám mohl najít pro sebe vhodné řešení.