Zkouška dle Národní soustavy kvalifikací

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Ke zkoušce budete předkládat tyto doklady:

  • Platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti,
  • pozvánku na zkoušku, kterou předem obdržíte e-mailem.

Jak se ke zkoušce připravit:

  1. přípravný kurz vás dostatečně provede všemi tématickými okruhy, jejichž znalost budete prokazovat před zkušební komisí
  2. část zkoušky bude probíhat obdobně, jak jsou naši studenti zvyklí (naše studentky zvyklé) z testů k jednotlivým lekcím v rámci přípravného kurzu
  3. část zkoušky bude probíhat ústně - jedná se vlastně o prezentaci zpracovaného tématu a tedy o ústní obhajobu samostatné práce, kterou si předem připravíte na zvolené téma (výběr témat budete mít k dispozici) a kterou máte možnost ještě před zkouškou konzultovat se zkušebním komisařem
  4. část zkoušky bude probíhat písemně
  5. zkoušce budou podrobeny též vaše (nově nabyté) odborné znalosti ze zdravovědy

Termíny zkoušek naleznete zde