Nápravy poruch učení - od září 2023

Ve spolupráci se zkušenou pedagožkou Mgr. Jarmilou Klikovou nově nabízíme nápravy specifických poruch učení a chování jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo dyskalkulie. Pro více informací klikněte zde