Pedagogicko-psychologická poradna Lexik

VÁŽENÍ KLIENTI, Z DŮVODU NAPLNĚNÉ KAPACITY PŘIJÍMÁME NYNÍ OBJEDNÁVKY POUZE STÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ, NICMÉNĚ SE MŮŽE STÁT, ŽE SE UVOLNÍ NĚJAKÝ TERMÍN NA POSLEDNÍ CHVÍLI, PROTO SE NEVÁHEJTE OBJEDNAT, ABYSTE SE ZAŘADILI DO POŘADNÍKU. VAŠI OBJEDNÁVKU VYŘÍDÍME, JAKMILE TO BUDE MOŽNÉ. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.


Vážení klienti,
vzhledem k tomu, že Vám i nadále chceme poskytovat ty nejlepší služby, je naší povinností reagovat na vývoj situace v souvislosti s nemocí COVID-19. Jsme přesvědčeni o tom, že nejlepším důkazem kvalitního partnerství je respektování práv druhých, zájem a péče o zdraví nás všech.

Po pečlivém vyhodnocení všech rizik jsme dospěli k názoru, že zvýšená opatrnost je na místě.

S účinností od 22. 2. 2021 proto platí pro naše zařízení tato pravidla:

  • Před vyšetřením je třeba připravit dítě na to, že samotné vyšetření proběhne se zakrytými ústy i nosem - odbornice bude mít vždy respirátor, dítě musí mít po celou dobu pobytu v budově PPP alespoň jednorázovou ústenku (ne podomácku vyrobenou roušku), a to řádně nasazenou.
  • Vstup do budovy PPP pouze v respirátoru (třídy FFP2/KN95 a vyšší).
  • Vstup do budovy PPP bude umožněn pouze 1 doprovodu klienta. Pobývání v budově PPP není možné, doprovod může čekat na venkovní terase se stříškou.
  • Dodržujte čas objednávky.
  • Pří vstupu do budovy si ošetřete ruce dezinfekcí dostupnou na místě.
  • Dodržujte, prosím, dostatečný odstup od ostatních klientů i našich zaměstnanců.
  • Zdržujte se v prostorách budovy pouze po nezbytně nutnou dobu.
  • Používejte vyhrazené toalety pro klienty.
  • V případě, že máte podezření na virové onemocnění, nebo jste v karanténě, sdělte tuto skutečnost telefonicky nebo emailem našim administrativním nebo odborným zaměstnancům, jejichž jména a kontakty máte uvedeny na pozvánce, a dohodněte si náhradní termín.
  • Elektronická a telefonická forma komunikace se v době nouzového stavu osvědčila, proto prosíme o její využívání zejména v tomto zimním období, kdy riziko přenosu nákazy při osobním kontaktu narůstá.

Věříme, že budete respektovat naše opatření i proto, že jsme zařízení poskytující péči v krátkém časovém horizontu, a to klientům z různých částí regionu, ale i klientům z jiných regionů v České republice a klientům žijícím trvale mimo naši republiku.

Děkujeme Vám za respektování výše uvedených pravidel, která naleznete i na našem webu www.lexik.cz. Věříme, že vše přečkáme ve zdraví a i díky Vám budeme schopni vyšetřit co nejvíce možných klientů.

V případě, že by klienti raději odložili termín svého vyšetření na pozdější dobu, neváhejte nás kontaktovat mailem: natalie.hlobilova@lexik.cz, či telefonicky: +420 739 034 000.

Pokud byste potřebovali potvrzení o návštěvě naší PPP, stačí si před odjezdem k nám vytisknout e-mail s potvrzením termínu, který Vám všem posíláme po objednání.

Těšíme se na Vaši návštěvu,

PPP Lexik


Pedagogicko-psychologická poradna Lexik, místo poskytované služby  – Obránců Míru  2348, Roztoky 

(dále jen PPP) je společnost s ručením omezeným.  Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT od 1.9.2015.

Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi.