Pedagogicko-psychologická poradna Lexik

Vážení klienti,

pokud se k nám v nejbližších týdnech již chystáte na objednané vyšetření, prosím přečtěte si následující opatření, která jsou v rámci koronavirové situace u nás v této chvíli zavedena i přes měnící se opatření ve státě a především opatření, která budeme vyžadovat od Vás.

 • Všichni zaměstnanci naší poradny podepíšou každý den, kdy budou vyšetřovat, Prohlášení o bezinfekčnosti zaměstnance. Toto vyplněné prohlášení bude klientům k dispozici na vyžádání.
 • Všichni zaměstnanci naší poradny jsou a budou u každého vyšetření vybaveni ochrannými prostředky úst a nosu.
 • Prostory celé poradny jsou pravidelně dezinfikovány a dezinfekce bude každému k dispozici.
 • Každý testovací materiál, který není kopírovatelný, bude po každém klientovi důkladně vydezinfikován.
 • Klienti dostali a dostávají takové termíny, aby se, pokud možno, vůbec nepotkali. Pokud by se ale některé vyšetření i tak muselo protáhnout, prosíme o shovívavost, všichni naši pracovníci se budou maximálně snažit, abyste se s jinými klienty nestřetávali.

Vás prosíme o dodržování těchto pokynů:

 • 2 lidé: Navštivte nás, prosím, v co nejmenším možném počtu lidí – tedy ideálně 1 dítě a 1 zákonný zástupce. V nezbytných případech příjezdu ve vyšším počtu osob nás, prosím, dopředu kontaktujte, nicméně do budovy budou moci vždy vstoupit maximálně 2 osoby ze strany klienta.
 • 10 minut: Termíny pro klienty byly a jsou plánovány s dostatečnými rozestupy, ale abyste se určitě nepotkali s klienty, kteří budou vyšetřováni před Vámi, prosíme, abyste si svou návštěvu si naplánujte tak, abyste přišli nejlépe maximálně 10 minut předem.
 • Rouška: Každý návštěvník poradny musí mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem, a to po celou dobu pobytu v budově a na terase. Počítejte prosím zároveň s tím, že vyšetření bude trvat přibližně 2-2,5 hodiny – rouška navíc není špatný nápad.
 • Bezinfekčnost: Před vstupem do budovy počkáte na terase za brankou, než budete vyzváni zaměstnancem Lexiku k podepsání Prohlášení o bezinfekčnosti a dezinfekci rukou.
 • Vlastní penál: Prosíme, v rámci hygienických opatření si s sebou vezměte vlastní propisku a dítěti vlastní penál k podepisování dokumentů.
 • Nepobývání uvnitř: Zákonní zástupci budou během vyšetření moci na děti čekat venku na terase se stříškou. Prosím, připravte se proto dopředu na případné chladnější počasí, i když toho nás už snad tolik nečeká.

Všechna tato opatření byla zavedena a zanesena do našeho Vnitřního řádu v souladu s vyjádřením MŠMT zmíněném výše.

Formuláře Prohlášení o bezinfekčnosti klienta i Prohlášení o bezinfekčnosti zaměstnance naleznete v příloze Vnitřního řádu PPP Lexik na webu poradny. Toto prohlášení si ale, prosím, netiskněte a nevyplňujte předem; dostanete jej vytištěný k vyplnění před vstupem do budovy Lexik.
Všem Vám mockrát děkujeme za trpělivost, shovívavost a dodržování těchto opatření. Chráníte tím nejen sami sebe.
Těšíme se na Vás!


S přáním pěkného léta

PPP Lexik


Pedagogicko-psychologická poradna Lexik, místo poskytované služby  – Obránců Míru  2348, Roztoky 

(dále jen PPP) je společnost s ručením omezeným.  Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT od 1.9.2015.

Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi.

Fotogalerie