Mediální komunikace

Projekt mediální komunikace jako odborná kompetence

Reg. č. CZ.1.07/3.2.11/02.0131

Začíná  1.1. 2013 a končí 30.4. 2014

Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací programy, které budou zaměřeny na mediální komunikaci, která odpovídá potřebám cílové skupiny.

Vzdělávací programy budou kombinovat e-learningovou a prezenční výuku.

Projektu se mohou zúčastnit zaměstnanci různých typů organizací, které nemají vlastní tiskové odbory a tiskové mluvčí.

Cílové skupiny tedy mohou být tvořeny  zaměstnanci obecních úřadů, kulturních oragnizací (muzea, galerie, divadla, knihovny...), zaměstnanci zařízení sociálních služeb (stacionáře, domovy pro seniory...) ze Středočeského kraje.

Zřizovatelem těchto organizací mohou být obce, kraj, NNO, církve, soukromé osoby atd.

Jedná se o vzdělávání laiků u nichž je (nebo může být) mediální komunikace dílčí součástí plnění jejich pracovních povinností, ale nemají novinářské vzdělání.

Vzdělávací programy:

  1. Základy redakační práce
  2. Vytváření mediálního obrazu organizace
  3. Komunikace s médii
  4. Krizová komunikace s médii


http://media.lexik.cz/