Projekty

Kromě jazyků, doučování, počítačových a jiných kurzů jsme dostali příležitost se pustit do projektů, které spolufinancuje Evropský sociální fond a rozpočet ČR. Máme tak možnost podpořit či zaměstnat naše spoluobčany a zároveň jim poskytnout kvalitní bezplatné služby se špičkovými odborníky v oborech: pedagogickém a psychologickém poradenství, výuce cizích jazyků (Aj, Nj, Šj, Fj) a v oblasti novinářské.
Tyto aktivity zaměřujeme na rozvoj Pedagogicko psychologické poradny, dále na jazykový rozvoj našich dětí z okolí a na výuku komunikace s médii a práci v médiích.

Projekty proběhly již ve třech regionech Česka - dva projekty jsme do ledna 2013 realizovali v Karlovarském a Plzeňském kraji, kde jsme se věnovali prevenci specifických poruch učení u předškoláků. Naším programem tak již prošlo více jak dvě stě dětí z těchto krajů.

Naše projekty: 
  • Financování podpůrných pedagogických pozic v základním vzdělávání prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny Lexik, s.r.o., CZ.02.02.03/00/22_002/0004482, Operační program Jan Amos Komenský (leden 2023 - prosinec 2024)
  • Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny (2022, podpořeno MŠMT)
  • Lexikova hravá cesta je zdravé mysli (2021)
  • Mediální komunikace jako odborná kompetence  ( leden 2013 - duben 2014)
  • Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy  ( duben 2013 - prosinec 2014)
  • Cizí jazyky pro život aneb jak se neztratit ve světě ( duben 2013 - prosinec 2014)
  • Chůvy: příležitost - odbornost - rozvoj ( leden 2014 - prosinec 2014)
  • Šance pro budoucnost (projekt realizuje ZŠ Roztoky, okres Praha-západ, Lexik je dodavatelem kurzů češtiny, matematiky, angličtiny a přípravy na přijímací zkoušky na gymnázia).

Financování podpůrných pedagogických pozic v základním vzdělávání prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny Lexik, s.r.o., CZ.02.02.03/00/22_002/0004482, Operační program Jan Amos Komenský (leden 2023 - prosinec 2024)