Lexikova hravá cesta ke zdravé mysli - dotace na kurzy ve výši až 80%

Od září 2021 chystáme projekt Lexikova hravá cesta ke zdravé mysli

Projekt je nyní ve fázi schvalování a pevně věříme, bude schválen.  Rodiče by pak mohli využít dotace na kurzy pro svoje děti, konkrétně na skupinové kurzy, které děti připravují na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky na střední školy a víceletá gymnázia, ale i na individuální doučování. Dotace by byly ve výši 80%. Kdo by měl zájem v září zaplatit pouze 20% běžné ceny, může se již nyní předběžně registrovat zasláním přihlášky, kterou najdete níže. 

Hlavním záměrem projektu je vedle kvalitní přípravy na příjímací zkoušky, případně doučování, rozvíjet takové potřeby dítěte či mladistvého, které mu pomohou poznat a všestranně podpořit jeho duševní zdraví. Konkrétně rozvoj kognitivních funkcí, jejichž prostřednictvím člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly, ale i ostatních hodnot jako je respekt, sebedůvěra a tolerance nejen k sobě, ale i k ostatním, naslouchání a další důležité dovednosti z oblasti soft skills. Aktivity projektu budou především založeny na hravé a tvůrčí formě, a to prostřednictvím „pracovních listů“, připravených a metodicky vedených našimi odborníky.

V době, kdy děti již skoro rok a půl nechodí do školy a zároveň se musejí vyrovnávat se značnými omezeními v navazování a udržování svých sociálních kontaktů se mnoho z nich dostalo do problémů nejen v rámci komunikace, ale i v rámci práce s vědomostmi a obecně jejich přístupem k chápání svého postavení vůči společnosti a budoucího vývoje.

Našim cílem je dětem pomoci tyto problémy vyřešit.

Projekt se týká kurzů Přípravka na SŠ a 4letá gymnázia -  ČJ i MA a Přípravka na 8letá gymnázia - ČJ + MA 

Pokud se vám náš záměr líbí, máte potomky ve věku 10 až 15 let, předběžnou přihlášku nejdete zde.

PřílohaVelikost
Soubor prihlaska_lexik.docx28.22 KB