Projekt Karlovy Vary

Rovné příležitosti předškolákům z Karlovarského kraje

Reg. č. CZ 1.07/1.2.11/04.0003

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Začátek projektu: 1.11.2011

Ukončení projektu: 31.1. 2013

Lexik se specializuje na SPU

Intenzivně pracujeme na edukačních projektech pro děti se specifickými poruchami učení (SPU).

Již druhým rokem se naši lektoři s plným nasazením věnují roztockým školákům, kteří potřebují pomoci s češtinou, matematikou a angličtinou v mimoškolní části projektu ZŠ Roztoky Šance pro všechny. Zlepšení studijních výsledků u velkého procenta žáků, se kterými se pracuje v rámci projektu jak ve škole, tak v Lexiku, nás přesvědčilo o smyslu této činnosti a bylo pro nás inspirací pro rozšíření aktivit v oblasti specifických poruch učení (jako je dyslexie, dyspraxie apod.) směrem k dalším dětem, i předškolního věku.

Na konci loňského roku Lexik překročil hranice nejen našeho města, ale i našeho kraje.

Zahájili jsme dva projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeden realizujeme v mateřských školkách v Karlovarském kraji s názvem Rovné příležitosti předškolákům Karlovarského kraje a druhý probíhá na Plzeňsku pod názvem Rovné příležitosti pro předškoláky.

V obou projektech se diagnosticky podchycují děti s podezřením na  SPU, pracuje se s pedagogy z vybraných mateřských škol, s rodiči a na reedukaci dětí ve speciálním kroužku zaměřeným na včasnou nápravu jejich potíží. Máme to štěstí, že pro pedagogy a rodiče vypracovává metodiku práce s dětmi přední speciální pedagožka v republice Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc.
Lexik má tedy řadu nových zaměstnanců i v těchto krajích. Velmi dobře se nám s nimi pracuje, díky projektům je můžeme nejen finančně ohodnotit, ale i materiálně vybavit jejich školky potřebnými pomůckami.

V Karlových Varech jsme navázali pěknou spolupráci s 1. a 2. mateřskou školkou, kde celkem můžeme podpořit pět vybraných školek. Od listopadu se rozvíjí spolupráce s paní ředitelkami i jejich pedagožkami.  Za pomoci externích fyzioterapeutek a speciálních pedagožek spolu s vyškolenými pedagogy ze zmíněných mateřských školek je od února zahájen tzv. Superkroužek. Během tohoto speciálně koncipovaného kroužku bude probíhat prevence a náprava rizik specifických poruch učení, v tomto případě dyspraxie.

Všechno toto úsilí má jeden společný cíl a tím je pomoci dětem a jejich co nejsnadnějšímu startu do prvních školních let.

Přejeme vám všem radost ze vzdělávání.