Rovné příležitosti pro předškoláky (Plzeňsko)

Rovné příležitosti pro předškoláky

Reg. č. CZ.1.07/1.2.03/04.0006

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zahájení projektu: 1.12.2011

Ukončení projektu: 31.1. 2013

Článek k projektům:

Lexik se specializuje na SPU

Intenzivně pracujeme na edukačních projektech pro děti se specifickými poruchami učení (SPU).

Již třetím rokem se naši lektoři s plným nasazením věnují roztockým školákům, kteří potřebují pomoci s češtinou, matematikou a angličtinou, v mimoškolní části projektu ZŠ Roztoky Šance pro všechny. Zlepšení studijních výsledků u velkého procenta žáků, se kterými se pracuje v rámci projektu jak ve škole, tak v Lexiku, nás přesvědčilo o smyslu této činnosti a bylo pro nás inspirací pro rozšíření aktivit v oblasti specifických poruch učení (jako je dyslexie, dyspraxie apod.) směrem k dalším dětem, i předškolního věku.

Na konci roku 2011 Lexik překročil hranice nejen našeho města, ale i našeho kraje.
Zahájili jsme projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky realizovaný v mateřských školkách na Plzeňsku pod názvem Rovné příležitosti pro předškoláky.

V projektu se diagnosticky podchycovaly děti s podezřením na  SPU, pracovalo se s pedagogy z vybraných mateřských škol, s rodiči a na reedukaci dětí ve speciálním kroužku zaměřeným na včasnou nápravu jejich potíží. Máme to štěstí, že pro pedagogy a rodiče vypracovala metodiku práce s dětmi přední speciální pedagožka v republice Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc.

Lexik měl tedy řadu nových zaměstnanců i v těchto krajích. Velmi dobře se nám s nimi pracovalo, díky projektu jsme je mohli nejen finančně ohodnotit, ale i materiálně vybavit jejich školky potřebnými pomůckami. Se školkami jsme v kontaktu i nadále, sledujeme, že pomůcky a nabyté zkušenosti pedagožek užívají další generace jejich dětí.

Na Plzeňsku a Rokycansku jsme navázali pěknou spolupráci mateřskými školkami v Holoubkově, Oseku, Volduchách ,Mlečicích a Mýtě. Díky projektu jsme mohli podpořit pět těchto vybraných školek.

Od prosince 2011 se rozvíjela spolupráce s paní ředitelkami i jejich pedagožkami.  Za pomoci externích fyzioterapeutek a speciálních pedagožek spolu s vyškolenými pedagogy ze zmíněných mateřských školek byl od února 2012 zahájen tzv. Superkroužek. Během tohoto speciálně koncipovaného kroužku probíhaly prevence a náprava rizik specifických poruch učení, v tomto případě dyslexie.

Všechno toto úsilí má jeden společný cíl a tím je pomoci dětem a jejich co nejsnadnějšímu startu do prvních školních let i do dalších let udržitelnosti projektu.