Vydavatelství odborné literatury

Vydavatelství Lexik se specializuje na vzdělávací publikace pro prevenci specifických poruch učení pro rodiče, pedagogy i děti.

Naše pedagogicko-psychologická poradna se zaměřuje na odborné publikace - oblast práce s předškoláky, aby byli co nejlépe připraveni na nástup do školy.

V rámci projektů Rovné příležitosti pro předškoláky, Rovné příležitosti předškolákům z Karlovarského kraje a prevence specifických poruch učení jako dobrý start do školy jsme vydali následující publikace a pracovní materiály:

 1. Metodika pro učitele - Superkroužek, autoři: Mgr. Silvie Janovcová, Mgr. Jana Ježková, + názorné DVD
 2. Metodika pro učitele, autorka Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 3. Metodika pro rodiče, autorka Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 4. Pracovní listy, autorka Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc
 5. Metodická příručka pro rodiče - Co je dyspraxie, její rizika a prevence, autorka. Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 6. Metodická příručka pro učitele - Co je dyspraxie, její rizika a diagnostika, autorka Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 7. Metodická příručka pro učitele - Superkroužek - Soubor lekcí reedukačního programu - dyspraxie, Kolektiv autorů + názorné DVD
 8. Pracovní listy, autoři: Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc., Mgr. Olga Horáková
 9. Metodika pro rodiče předškoláků, rozsah 52 stran, autor/autoři: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. a PhDr. Mgr. Silvie Janovcová,
 10. Metodika pro pedagogy MŠ –  dyskalkulie, autor/ autoři: Doc. PaedDr. Olga Zelinková
 11. Metodika pro pedagogy MŠ – prosociální chování, autor/autoři: PhDr. Mgr. Silvie Janovcová
 12. Metodika pro pedagogy MŠ –  fyzioterapeutická část,  autoři: Bc. Michaela Frühaufová
 13. Soubor pracovních listů - dyskalkulie, autor: Doc. PaedDr. Olga Zelinková

  Jazykové publikace:
 14. Angličtina pro život aneb jak se neztratit ve světě, autor: Mgr. Lenka Goláňová
 15. Kterak se domluvit nejen v Paříži, autorky: Mgr. Petra Pavlečková a Mgr. Marie Bláha
 16. S němčinou na jih a na západ od našich hranic, autoři: Mgr. Dominik Kolář a  Barbara Mainer
 17. Se španělštinou po celém světě až do Ameriky, autorka: Mgr. Belém Lage González

Spolupracující nakladatelství odborné literatury, dětské a psychologické literatury. Autorizovaná osoba dle Národní soustavy kvalifikací pro kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Více...

PřílohaVelikost
PDF icon Brožura poradna966.25 KB
PDF icon Brožura jazyky1.51 MB