Vydavatelství odborné literatury

Vydavatelství Lexik se specializuje na vzdělávací publikace pro prevenci specifických poruch učení pro rodiče, pedagogy i děti.

Naše pedagogicko-psychologická poradna se zaměřuje na odborné publikace - oblast práce s předškoláky, aby byli co nejlépe připraveni na nástup do školy.

V rámci projektů Rovné příležitosti pro předškoláky, Rovné příležitosti předškolákům z Karlovarského kraje a prevence specifických poruch učení jako dobrý start do školy jsme vydali následující publikace a pracovní materiály:

 1. Metodika pro učitele - Superkroužek, autoři: Mgr. Silvie Janovcová, Mgr. Jana Ježková, + názorné DVD
 2. Metodika pro učitele, autorka Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 3. Metodika pro rodiče, autorka Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 4. Pracovní listy, autorka Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc
 5. Metodická příručka pro rodiče - Co je dyspraxie, její rizika a prevence, autorka. Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 6. Metodická příručka pro učitele - Co je dyspraxie, její rizika a diagnostika, autorka Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. + názorné DVD
 7. Metodická příručka pro učitele - Superkroužek - Soubor lekcí reedukačního programu - dyspraxie, Kolektiv autorů + názorné DVD
 8. Pracovní listy, autoři: Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc., Mgr. Olga Horáková
 9. Metodika pro rodiče předškoláků, rozsah 52 stran, autor/autoři: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. a PhDr. Mgr. Silvie Janovcová,
 10. Metodika pro pedagogy MŠ –  dyskalkulie, autor/ autoři: Doc. PaedDr. Olga Zelinková
 11. Metodika pro pedagogy MŠ – prosociální chování, autor/autoři: PhDr. Mgr. Silvie Janovcová
 12. Metodika pro pedagogy MŠ –  fyzioterapeutická část,  autoři: Bc. Michaela Frühaufová
 13. Soubor pracovních listů - dyskalkulie, autor: Doc. PaedDr. Olga Zelinková

 

Jazykové publikace:

 1. Angličtina pro život aneb jak se neztratit ve světě, autor: Mgr. Lenka Goláňová
 2. Kterak se domluvit nejen v Paříži, autorky: Mgr. Petra Pavlečková a Mgr. Marie Bláha
 3. S němčinou na jih a na západ od našich hranic, autoři: Mgr. Dominik Kolář a  Barbara Mainer
 4. Se španělštinou po celém světě až do Ameriky, autorka: Mgr. Belém Lage González
PřílohaVelikost
PDF Brožura poradna (.pdf)966.25 KB
PDF Brožura jazyky (.pdf)1.51 MB

Nakladatelství iNSiGNiS

Spolupracující nakladatelství odborné literatury, dětské a psychologické literatury. Autorizovaná osoba dle Národní soustavy kvalifikací pro kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Více na oficiálních webových stránkách insignis.cz.

Seberozvojová řada

Úspěšně s kůží na trh - Rostya Gordon-Smith, Věra Staňková

Jak si vybudovat dobré jméno (iNSiGNiS 2010)

Dotisk 2016

V dnešním světě existuje mnoho lidí, kteří něco dovedou. Ne každý však dokáže svoji práci či znalosti prodat. Lidově řečeno – jít se svou kůží na trh. Tato kniha přináší inspiraci všem, kteří se o to chtějí pokusit. Kteří chtějí vystoupit z anonymity, získat si respekt svého okolí, vést lidi, řídit lépe týmy a prezentovat své názory i myšlenky na veřejnosti, a stát se tak veřejně aktivními a známými lidmi. Populárně-naučná kniha shrnuje více než dvacetileté zkušenosti obou autorek v oblasti řízení lidí, marketingu a médií. Je doplněna celou řadou citátů, příkladů z praxe, příběhů ze života a několika rozhovory se zajímavými lidmi z oblasti podnikání, umění a sportu.

Psychologická, populárně naučná a beletristická díla

Edice závislostí nakladatelství iNSiGNiS dává již potřetí prostor kreativitě české autorky a psychoterapeutky Moniky Plocové.

Ventil (iNSiGNiS)

Tato její poslední kniha s názvem Ventilvypráví příběhy členů jedné pražské party mladých lidí. Na jednotlivýchosudech autorka popisuje, kdy a jak se její hrdinové ve svém životě setkali s drogou. Mezi řádky je možné vystopovat vlídný pohled autorky – terapeutky na tyto „nesmyšlené“ lidi, vesměs závislé na drogách. Jejich osudy jsou do jisté miry skutečné, protože hrdinové knihy jsou sice fiktivní, ale podobní lidem, které Monika Plocová „vyvádí ze zajetí drog“ svým působením ve vlastní psychoterapeutické praxi. Autorka nestojí na straně drogově závislých hrdinů své knihy, ale snaží se v jejich chování a pocitech najít podvědomé „motivace“ k užívání omamných látek. Proto je možné tuto knihu doporučit jak všem mladým lidem.

Všechno má svůj čas (iNSiGNiS ISBN 9788086353050)

Nová kniha plná obyčejných lidských osudů a jejich příběhů o rozličných závislostech. Autorka přechází k více beletristickému pojetí, ale hledání příčin vzniku závislostí jednotlivých hrdinů, co a proč je provázelo jejich osudem, je podloženo jejími psychoterapeutickými zkušenostmi. Proto i v této knize stále zůstává i odborný pohled na vývoj a boj se závislostí. Autorka trefně vystihuje mechanismy proměny závislých osobností, odhaluje příčiny vzniku závislostí a povzbuzuje k hledání cesty osobnostního zrání. I všechny její předchozí knihy přibližují svět závislosti na alkoholu, drogách či lécích těm, kteří o něm nic nevědí nebo znají někoho, kdo závislý možná už je a chtěli by mu pomoct, ale nevědí jak.

Ledové stopy zapomnění (iNSiGNiS ISBN 9788086353043)

Ledové stopy zapomnění je druhá kniha Moniky Plocové na společné téma – závislost na alkoholu, drogách, hracích automatech… Vypráví příběhy žen, které se sešly v léčebně závislostí, aby každá po svém našla možnosti řešení svých problémů. Žen, které se se svojí závislostí ocitly v téže léčebně o pár let později než autorka sama.

Na špicce ledovce (iNSiGNiS ISBN 9788086353036)

Autorka vypráví svůj vlastní příběh vedoucí přes léčebnu závislostí k jejímu novému životu v abstinenci. Jedná se tedy o autobiografickou knihu, která nabízí nejen vlastní prožitek závislosti, ale i odborné rady, jak se k alkoholu postavit čelem.

Ťukan 8-10 let (ISBN 9788086353012)

Knížka neknížka zábavnou formou přezkouší vědomosti z češtiny, matematiky, všeobecného rozhledu, logického myšlení a vědy a techniky děti ve věku druhé poloviny druhé třídy až první poloviny čtvrté třídy.