Vzdělávání

Lexik - cesta ke vzdělání

Jsme vzdělávací  a poradenské centrum pro děti i dospělé. Naši zaměstnanci vám vždy rádi vyjdou vstříc, výuka probíhá s trpělivými lektory, ať už se jedná o jazykovou nebo jinou výuku.

Nabízíme kvalitní e-learningové kurzy Chůva pro děti do zahájení školní docházky, Asistent pedagoga, Pracovník v sociálních službách, První pomoc dětem. Mediální kurzy vás naučí, kterak jednat s šestou velmocí, jak psát články, mluvit na kameru a mikrofon, zkrátka vzdělají i NEnovináře v oblasti médií.

K jednotlivým e-learningovým kurzům patří i živé on-line přednášky, které jsou v ceně.

Máme i různé mediační a seberozvojové semináře jako Cyklus přednášek pro ženy, Jak si uklidit svůj život, v angličtině No Stress Cycle: Well Being Under Pressure atd...

Nabízíme výuku on-line pro ty, kteří nemohou, nebo nechtějí docházet.

Poskytujeme kvalitní výuku v příjemném prostředí s nejmodernějšími pomocníky jako je interaktivní tabule, dataprojektor, počítače s připojením na internet. Pořádáme řadu zajímavých přednášek a seminářů.

Centrum nabízí výuku cizích jazyků pro děti i dospělé (individuální, skupinová a firemní). Doučování češtiny, matematiky ZŠ/SŠ/VŠ, příprava na přijímací zkoušky, od osmiletých gymnázií po VŠ. Příprava k maturitě. Kroužky pro předškoláky i školáky (Grafomotorika, Logopovídání).  Semináře a přednášky na různá témata.

Chcete zabavit vaše děti o prázdninách? Naše vzdělávací příměstské tábory pro děti je nenechají lenivět a zároveň je nenudí.

Samostatně funguje Pedagogicko-psychologická poradna, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a odborná vyšetření mají plnou platnost pro celou Českou republiku. Školní zralost, individuální vzdělávání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie atd. i poradenství pro celou rodinu.

Přihlášky zde.