Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Financování podpůrných pedagogických pozic v základním vzdělávání prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny Lexik, s.r.o., CZ.02.02.03/00/22_002/0004482, Operační program Jan Amos Komenský (leden 2023 - prosinec 2024).

Pedagogicko-psychologická poradna Lexik, s.r.o. za pomoci prostředků ESF+ zajišťuje pilotáž a ověření návrhu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Cílem je, aby od 1. 1. 2025 byly pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga financovány z prostředků státního rozpočtu.