Naši odborníci

Ředitelka PPP, speciální pedagog - Mgr. et Mgr. Simona Jetmarová

simona.jetmarova@lexik.cz

V Lexiku pracuji jako speciální pedagožka. K mé práci patří diagnostika, poradenství, konzultace i reedukační činnosti u dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a/nebo chování – dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD, ADD) a poradenství jejich rodičům, napříč všemi vzdělávacími stupni. Pracuji s jednotlivci, skupinami i s učiteli klientů.  Ve své práci se snažím postupovat v souladu s principy tzv. kognitivního přístupu ke vzdělávání, proto působím i jako lektor kurzů Feuersteinova instrumentálního obohacování. Dále se věnuji arteterapii v rozvojových skupinách dětí předškolního a mladšího školního věku, absolvuji výcvik v systemické terapii. Působím také jako metodik pro podporu škol a školských zařízení a lektor projektu Metodické podpory sítě inkluzivních škol.

Dlouholetá a zakládající ředitelka poradny, metodik, speciální pedagog – PhDr., Mgr. Silvie Janovcová

silvie.janovcova@lexik.cz

Jsem speciální pedagog, etoped, psychoterapeut, psycholog. Moje práce je spojena s poruchami učení a chování, ale hlavně s mojí dcerou, která byla impulsem pro moji současnou profesní orientaci.
Bylo těžké vyrovnat se s dceřiným postižením ve formě DMO, ale zároveň to bylo motorem, proč se o problematiku poruch učení a chování zabývat.

Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně. Vystudovala jsem speciální pedagogiku vychovatelství, poté speciální pedagogiku oborovou a následně pak jsem složila státní rigorózní zkoušku z filosofie. Kromě poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie) se zabývám diagnostikou, poruchami chování, alternativními způsoby vyučování čtení.  Zajímají mě otázky spojené s integrací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve své soukromé etopedické praxi se zabývám primárně řešením obtíží v oblasti poruch chování a učení. Nedílnou součástí je i manželské a párové poradenství.

Svoje zkušenosti aplikuji ve formě pedagogické činnosti na ZČU Plzeň, VSERS České Budějovice a VOŠ Plzeň.  Od roku 2011 spolupracuji s PPP Lexik Roztoky. V rámci grantových projektů spolupracuji s poradnou Lexik na vytvoření validního projektu k vytvoření programu k rozvíjení prosociálního chování dětí předškolního věku.

Psycholog – Mgr. Kateřina Hourová

katerina.hourova@lexik.cz

Jmenuji se Kateřina Hourová a pracuji v PPP Lexik jako psycholog. I když je práce hodně, stále mě velmi baví a snažím se, aby to bylo na první pohled zřejmé i z přístupu ke klientům naší poradny. Na práci v Lexiku se mi líbí, že se snažíme klientům vyjít maximálně vstříc.

Jako svou charakteristiku bych uvedla, že jsem optimistický introvert.  Žiji s rodinou na vesnici v Plzeňském kraji. Mám ráda četbu, procházky v přírodě. Mým současným velkým zájmem je dětská literatura, i sama si občas přečtu dětskou knihu, protože nevydržím čekat, než se na společné čtení s mými dětmi dostane. Kromě mé práce mě v životě nejvíc nabíjí a dodávají sílu moje dvě děti a můj životní partner.

Speciální pedagog – Mgr. Martina Kuchyňková

martina.kuchynkova@lexik.cz

Jsem speciální pedagožka – psychopedka, somatopedka, logopedická asistentka, arteterapeutka, mám výcvik v relaxačních technikách. Pracovala jsem v PPP, v SPC, v sociálních službách. Mám zkušenosti s prací s klienty od 3 let až do dospělého věku, s diagnostikou, s následnou péčí, s konzultacemi rodičům a učitelům.

Pracovala jsem s jedinci s poruchami učení, s poruchami chování, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením, s vadami řeči, s psychiatrickým onemocněním, s jedinci s více vadami, s jedinci z bilingvního prostředí, s jedinci z odlišného kulturního prostředí nebo s jinými životními podmínkami. V PPP Lexik s.r.o. v Roztokách u Prahy pracuji jako speciální pedagožka – diagnostička školní zralosti, SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie – u žáků MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, u studentů VŠ, provádím zácvik do reedukačních postupů, dávám konzultace rodičům i učitelům.

Psycholog – Mgr. Lenka Oppová

lenka.oppova@lexik.cz

Jsem psycholog, akreditovaný kouč a věnuji se též neformálnímu vzdělávání. Počas studia jsem spolupracovala s Kariérním centrem Masarykovy univerzity a podílela jsem se na přípravě Development centra. V současné době se věnuji především práci psychologa, přípravě neformálního vzdělávání a studiu v psychoterapeutickém výcviku.

Psychologická práce je pro mě koníčkem a láskou. Je mi blízký lidský přístup, vnímání světa jako prostoru pro růst a respekt ke klientovi. Proto jsem ráda, že jsem součástí týmu poradny Lexik, kde se péče o klienta hrdě staví na první místo.

Psycholog – Mgr. Veronika Sedláčková

veronika.sedlackova@lexik.cz

V Lexiku pracuji jako psycholog. K mé práci patří diagnostika, vedení konzultací s rodiči a poskytování psychoterapeutického poradenství a krizové intervence dětem (nácvik sociálních dovedností, práce s vlastními emocemi, podpora při zpracování náročných situací jako je rozvod či šikana). Kromě Lexiku pracuji také jako školní psycholožka, krizová interventka dětské krizové linky a lektorka preventivních programů pro děti. Více se zabývám duševními nemocemi v dětském věku.

 

V Lexiku ráda přistupuji ke každému klientovi individuálně a poskytuji mu komplexní péči ve spolupráci s dalšími odborníky, která umožňuje nejen samotné obtíže pojmenovat, ale také hledat možnosti, jak s nimi pracovat do budoucna a zmírnit jejich dopady. Ve svém oboru se neustále vzdělávám – každý rok absolvuji psychologické semináře a jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii.

Sociální pracovnice – Bc. Aneta Fáberová

aneta.faberova@lexik.cz

Naše paní ředitelka říká, že sociální pracovnice je jakýmsi srdcem poradny. Obávám se, že je to pravda :)

Ráda vím o všem, co se u nás děje a snažím se mít přehled tak, abych mohla zodpovědět jakékoliv dotazy našich klientů. Pro sociální pracovnici je důležité být kreativní a zároveň mít smysl pro pořádek. Mou prací je být Vám oporou a nabídnout Vám vše, co je v našich silách, abyste byli spokojení. Neustále vymýšlím různé inovace a zlepšováky tak, aby i v těchto nepříliš optimistických časech byla naše poradna pro Vás útočištěm a velkým pomocníkem. Cokoliv budete potřebovat, neváhejte se na mě obrátit.