Naši odborníci

Ředitelka PPP, speciální pedagog – PhDr., Mgr. Silvie Janovcová

Jsem speciální pedagog, etoped, psychoterapeut, psycholog. Moje práce je spojena s poruchami učení a chování, ale hlavně s mojí dcerou, která byla impulsem pro moji současnou profesní orientaci.
Bylo těžké vyrovnat se s dceřiným postižením ve formě DMO, ale zároveň to bylo motorem, proč se o problematiku poruch učení a chování zabývat.

Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně. Vystudovala jsem speciální pedagogiku vychovatelství, poté speciální pedagogiku oborovou a následně pak jsem složila státní rigorózní zkoušku z filosofie. Kromě poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie) se zabývám diagnostikou, poruchami chování, alternativními způsoby vyučování čtení.  Zajímají mě otázky spojené s integrací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve své soukromé etopedické praxi se zabývám primárně  řešením obtíží v oblasti poruch  chování a učení. Nedílnou součástí je i manželské a párové poradenství.

Svoje zkušenosti aplikuji ve formě pedagogické činnosti na ZČU Plzeň, VSERS České Budějovice a VOŠ Plzeň.  Od roku 2011 spolupracuji s PPP Lexik Roztoky. V rámci grantových projektů spolupracuji s poradnou Lexik na vytvoření  validního projektu k vytvoření  programu k rozvíjení prosociálního chování dětí předškolního  věku .

Psycholog – Mgr. Kateřina Hourová

Jmenuji se Kateřina Hourová a pracuji v PPP Lexik jako psycholog. I když je práce hodně, stále mě velmi baví a snažím se, aby to bylo na první pohled zřejmé i z přístupu ke klientům naší poradny. Na práci v Lexiku se mi líbí, že se snažíme klientům vyjít maximálně vstříc.

Jako svou charakteristiku bych uvedla, že jsem optimistický introvert.  Žiji s rodinou na vesnici v Plzeňském kraji. Mám ráda četbu, procházky v přírodě. Mým současným velkým zájmem je dětská literatura, i sama si občas přečtu dětskou knihu, protože nevydržím čekat, než se na společné čtení s mými dětmi dostane. Kromě mé práce mě v životě nejvíc nabíjí a dodávají sílu moje dvě děti a můj životní partner.

Speciální pedagog – Mgr. Martina Kuchyňková

Jsem speciální pedagožka – psychopedka, somatopedka, logopedická asistentka, arteterapeutka, mám výcvik v relaxačních technikách. Pracovala jsem v PPP, v SPC, v sociálních službách. Mám zkušenosti s prací s klienty od 3 let až do dospělého věku, s diagnostikou, s následnou péčí, s konzultacemi rodičům a učitelům.

Pracovala jsem s jedinci s poruchami učení, s poruchami chování, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením, s vadami řeči, s psychiatrickým onemocněním, s jedinci s více vadami, s jedinci z bilingvního prostředí, s jedinci z odlišného kulturního prostředí nebo s jinými životními podmínkami. V PPP Lexik s.r.o. v Roztokách u Prahy pracuji jako speciální pedagožka – diagnostička školní zralosti, SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie – u žáků MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, u studentů VŠ, provádím zácvik do reedukačních postupů, dávám konzultace rodičům i učitelům.

Fotogalerie