Cizí jazyky

JAZYKY PRO ŽIVOT aneb jak se neztratit ve světě

reg.č. CZ.1.07/1.1.32/02.0125

Celkové trvání projektu: 1. 4. 2013 do 31. 12. 2014

více na jazykyprozivot.lexik.cz

Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit 4 volnočasové vzdělávací programy (především pro žáky Základní školy Roztoky, okres Praha-západ, ale i pro další zájemce ze Středočeského kraje) zaměřené na podporu výuky cizích jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Vzdělávací programy navazují na školní vzdělávací program ZŠ Roztoky - individualizaci jazykové přípravy s ohledem na praktickou stránku jazyka a inovativní formy výuky (projektová výuka) s rozšířeným využíváním ICT. Vzdělávací programy povedou zkušení lektoři a rodilí mluvčí. Koncepce programů vychází z potřeb dětí zvládnout situace reálného života v cizím jazyce s ohledem na reálie zemí, ve kterých se jazyk používá.

Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků formou mimoškolního volnočasového.

 • kontinuální vzdělávání v oblasti cizích jazyků s přímou návazností na ŠVP školy
 • individualizaci výuky s důrazem na konverzaci
 • inovativní vyučovací metody a výukové činnosti podporující aktivní znalost jazyka
 • dostupnost zahraničních lektorů – rodilých mluvčích
 • rozvíjení gramotnosti v oblasti využívání ICT a internetu ve výuce
 • vytvořit 4 vzdělávací programy
 • vytvořit 4 brožury/skládačky „Jak se neztratit ve světě“ jako výstupní práce žáků
 • vytvořit mluvené pásmo (např. formou rozhlasové reportáže) o jednotlivých zemích
 • vytvořit sadu šablon pro interaktivní tabuli se zaměřením na řešení praktických situací v cizích jazycích

Jednotlivé programy:

1. Angličtina pro život – jak zvládnout když YES znamená NE

 •     Délka programu: 14 měsíců
 •     Počet dětí: 2 skupiny á 10 žáků
 •     V programech Nj, Fj,  Šj: 1 skupina á 10 žáků ve věku 10 až 14 let.
 •     Zajišťuje: Lektor v rozsahu 1x týdně a lektor – specialista na technologie ve výuce (1x 14 dní). Rodilý mluvčí v každém jazyce. Metodik pro jazykovou výuku.
 •     Výstupy: Vzdělávací program, Portfolia žáků, Rozhlasové pásmo, Bulletin „Jak se neztratit v Anglii a USA“

Vzdělávací program anglického jazyka je zaměřen na práci ve skupině 7-10 žáků (skupina vhodná k diskusi, aktivní komunikaci). Práce je zaměřená projektovým způsobem – klade důraz na jednotlivá témata - oblasti praktického života (cestování, nakupování, mezní situace – lékař, policie, pobyt v cizím prostředí) s důrazem na reálie jednotlivých zemí (Velká Británie, USA).  Specifikum programu je i v pochopení mentality nositelů jazyka (Angličané, Američané) a v odstínech jejich reakcí (když ANO může znamenat jasné odmítnutí).  Právě tato stránka jazyka společně se znalostí reálií zemí, je důležitým předpokladem obstání ve složitých situacích, které mohou člověka potkat v zahraničí. V rámci programu vznikne rozhlasové pásmo, které bude shrnutím rozdílů v komunikaci, charakteru jazyka – srovnáním s češtinou a shrnutím zajímavostí i typických reálií zemí. Znalosti nabyté prožitkem (natáčí. Každý žák vytvoří svou vlastní verzi skládačky a s podporou specialisty na technologie ve výuce navrhne grafickou úpravu a bulletin upraví. V rámci aktivity budou vytvářeny i šablony pro interaktivní tabuli pro jazykovou výuku. Odborným garantem projektu bude fundovaný pedagog s dlouhodobou praxí v oblasti výuky cizích jazyků.

2. S němčinou na jih a na západ od našich hranic

Cílem je připravit ucelený soubor informací (tištěný dokument - informační skládačka) o zemích, ve kterých je jazyk používán, s důrazem na praktickou stránku života a mluvené rozhlasové pásmo (aktivní použití jazyka). Žáci budou pracovat s různými informačními zdroji (internet, slovníky, webové stránky úřadů v zahraničí, Google Earth), které přispějí jak ke zkvalitnění a rozšíření jazykových znalostí tak kompetencí v oblasti ICT.

Program je zaměřen na praktické oblasti (cestování, nákup, mezní situace - lékař, policie, pobyt v cizím prostředí) s důrazem na reálie jednotlivých zemí. Specifikum programu je i v pochopení mentality nositelů jazyka (Němci, Rakušané) a v odstínech jejich reakcí např. při pozdravu.

Rozhlasové pásmo bude shrnutím rozdílů v komunikaci, charakteru jazyka srovnáním s ČJ, a zajímavosti i typické reálie zemí. Znalosti nabyté prožitkem (natáčí se reportáž, žáci slyší svůj hlas, slyší, jak vyslovují, jak mluví, jak se vyjadřují) mají trvalý charakter a podporují motivaci k jejich dalšímu prohlubování.

V rámci tvorby bulletinu (skládačky) se dále prohloubí znalosti v oblasti ICT - každý žák vytvoří svou vlastní verzi skládačky a s podporou Metodika ICT navrhne grafickou podobu a bulletin sám upraví.

3. Kterak se domluvit nejen Paříži

Specifikace: viz. program AJ a NJ – obdoba.

Program je zaměřen na praktické oblasti (cestování, nákup, mezní situace - lékař, policie, pobyt v cizím prostředí) s důrazem na reálie jednotlivých zemí (Francie, Belgie).

Specifikum programu je i v pochopení mentality nositelů jazyka (Francouzi, Belgičané)…

4. Se španělštinou po celém světě - z Evropy až do Ameriky

Specifikace: viz. program AJ a NJ – obdoba.

Program je zaměřen na praktické oblasti (cestování, nákup, mezní situace - lékař, policie, pobyt v cizím prostředí) s důrazem na reálie jednotlivých zemí (Španělsko, Jižní Amerika).

Specifikum programu je i v pochopení mentality nositelů jazyka (Španělé, Jihoameričané)…