Šance se ZŠ 2013

ZAJIŠTĚNÍ MIMOŠKOLNÍ ČÁSTI PROJEKTU

ŠANCE PRO BUDOUCNOST  - SYSTÉM PÉČE O ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY NA ZŠ ROZTOKY

reg. č.  projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0052

Od září 2013 se staráme o mimoškolní část projektu v oblasti angličtiny, češtiny a matematiky. Naše práce s dětmi, které mají SPU, bude opět především motivační - chceme, aby děti měly rády předmět, aby chápaly jeho smysl pro jejich život a začal je tedy bavit, přestože mají určité potíže s gramatikou, psaním, čtením či vůbec motivací se učit. Není to snadný úkol.

Máme již tříleté zkuzšenosti s prací s těmito dětmi, které se k nám každý rok vracejí, což nás těší, neboť to je přece i známka pro nás, že je správně motivujeme.

Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli výběrové řízení na tuto výuku, věříme, že máme nejlepší předpoklady a naplníme očekávání dětí, rodičů i školy k lepšímu zapojení dětí do výuky a nastartování jejich vzdělávacích potřeb a potažmo i jejich lepší budoucnosti pro uplatnění v jejich pracovních příležitostech.