Nápravy poruch učení v PPP Lexik

V rámci obohacení naší péče o děti jsme navázali spolupráci s Mgr. Jarmilou Klikovou, která se věnuje výchově a vzdělávání dětí. Specializuje se na reedukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchou chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo dyskalkulie).

Jak:

Mgr. Jarmila Kliková je schopná vést individuální nápravy, kde bývá přítomen také rodič, ale umí pracovat efektivně i se skupinkou dětí. Při hodinách se zaměřuje na podporu a rozvoj funkcí důležitých pro čtení, psaní a počítání. Při nápravách respektuje individualitu dítěte, náročnost úkolů zvyšuje postupně. Používá multisenzoriální postupy práce, aby dítě mohlo zapojit co nejvíce smyslů, dále různé pomůcky (chlupaté drátky, ozvučená vajíčka, kostky s písmeny, bzučák, „mačkadlo“ apod.), vhodné učebnice (například dyslektickou čítanku, čtenářské tabulky) a také specializovaný počítačový program. Věříme, že vás tato nabídka oslovila a pomůže vašim dětem naučit se lépe pracovat s potížemi, které je trápí.

Kde:

Pedagogicko-psychologická poradna Lexik, s.r.o., Obránců míru 2348, 252 63 Roztoky

Kdy:

středa 16.30 - 17.30 / skupina max. 5 dětí od předškoláků do 3. třídy ZŠ 
čtvrtek 16.30 - 17.30 / skupina max. 5 dětí od 4. do 9. třídy ZŠ 

(Složení skupinek lze přizpůsobit podle věku přihlášených dětí). 

Oba dny je možné od 17.30 hod. domluvit jednu individuální lekci v délce 45 minut. 

Cena:

Dítě ve skupině: 350 Kč / 1 lekci (60 minut), platí se balíček 10 lekcí (3 550 Kč)
Dítě při individuální výuce: 550 Kč / 1 lekci (45 minut), platí se balíček 10 lekcí (5 550 Kč)

Jak se přihlásit:

V případě vašeho zájmu vyplňte prosím on-line přihlášku zde a my vás budeme kontaktovat.