Partneři

iNSiGNis, s.r.o. nakladatelství dětské a psychologické literatury, pořádání tiskových konferencí a seminářů, autorizovaná osoba pro zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací


DIUS, o.s. občanské sdružení zabývající se prací s rodinami a dětmi, které mají výchovné problémy, pomáhá rodinám s  dětmi v pěstounské nebo adoptivní péči.