Děkujeme za Vaši objednávku do PPP Lexik

Vážená klientko, vážený kliente,

předně Vám děkujeme, že využíváte služeb naší pedagogicko-psychologické poradny Lexik, která patří mezi akreditované pracoviště MŠMT se soukromým zřizovatelem.

Několik důležitých informací pro Vás:

  • Poradna účtuje každému evidovanému klientovi tzv. manipulační poplatek na jeden kalendářní rok. Tento poplatek refunduje vynaložené finanční náklady, které nejsou nárokovány (hrazeny) z dotace MŠMT. Manipulační poplatek není právně vymahatelný, není vázán na služby poskytnuté pedagogicko-psychologickou poradnou. Pro kalendářní rok 2024 činí manipulační poplatek (MP) 3 950,- Kč, za každého dalšího sourozence se účtuje polovina MP tj. 1975,- Kč.
  • Vaše řádně vyplněná objednávka byla založena do pořadníku. Jakmile budeme mít volný termín, ozveme se Vám s dalšími informacemi. Čekací doba je závislá na typu vyšetření a v současné době je nejdelší pro nové klienty s výukovými obtížemi, kteří čekají na komplexní vyšetření (psychologické i speciálně pedagogické) a momentálně se pohybuje v řádu několika měsíců (6-7 měsíců).
  • Pokud je Váš problém akutní, nebo jste absolvovali vyšetření u klinického psychologa v průběhu posledních 12 měsíců, prosím volejte do Poradny na tel. 739 034 000.
  • Jestliže Vaše objednávka již není aktuální, prosím dejte nám to neprodleně vědět.

Těšíme se na naše setkání.

Vaše Pedagogicko-psychologická poradna Lexik.

Prozatím vás zveme k prohlédnutí našeho širokého sortimentu a dalších dostupných zdrojů pro váš osobní a profesní růst.