Vzdělávací centrum

Lexik - cesta ke vzdělání

Jsme moderní vzdělávací  a poradenské centrum pro děti i dospělé. Naši zaměstnanci vám vždy rádi vyjdou vstříc, výuka probíhá s trpělivými lektory, ať už se jedná o jazykovou nebo jinou výuku.

Nabízíme kvalitní e-learningové kurzy (Chůva pro děti do zahájení školní docházky, Asistent pedagoga, Péče o seniory a dlouhodobě nemocné, První pomoc dětem. Mediální e- learningové kurzy vás naučí, kterak jednat s šestou velmocí, jak psát články, mluvit na kameru a mikrofon, zkrátka vzdělají i NEnovináře v oblasti médií.)

Pořádáme k jednotlivým e-learningovým kurzům zvlášť i prezenční dny, kdy probíhá praktický nácvik např. první pomoc, zdravověda.

Máme i různé mediační a seberozvojové semináře jako Cyklus pro ženy Jak si uklidit svůj život, v angličtině No Stress Cycle: Well Being Under Pressure, Arte setkávání atd...

Nabízíme výuku on-line pro ty, kteří nemohou, nebo nechtějí docházet, případně nám v tom brání epidemiologická situace či nouzový stav země.

Poskytujeme kvalitní výuku v příjemném prostředí s nejmodernějšími pomocníky jako je interaktivní tabule, dataprojektor, počítače s připojením na internet. Pořádáme řadu zajímavých přednášek a seminářů.

Centrum nabízí výuku cizích jazyků pro děti i dospělé (individuální, skupinová a firemní). Doučování češtiny, matematiky ZŠ/SŠ/VŠ, příprava na přijímací zkoušky, od osmiletých gymnázií po VŠ. Příprava k maturitě. Kroužky pro předškoláky i školáky (Grafomotorika, Logopovídání, Arteterapie).  Semináře a přednášky na různá témata.

Chcete zabavit vaše děti o prázdninách? Naše vzdělávací příměstské tábory pro děti je nenechají lenivět a zároveň je nenudí.

V centru působí samostatně pedagogicko-psychologická poradna (školní zralost, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie atd.) i poradenství pro celou rodinu.

Psychologické poradenství. Individuální i párové psychoterapie.

Přihlášky zde.