Objednávka vyšetření v PPP Lexik

Vážená klientko, vážený kliente,

zde můžete vytvořit objednávku k poskytnutí služeb pedagogicko-psychologické poradny Lexik (PPP Lexik), která patří mezi akreditované pracoviště MŠMT se soukromým zřizovatelem. Objednávka je závazná. Údaje, které do objednávky zadáte, jsou k dispozici pouze našemu školskému poradenskému zařízení a jsou chráněné dle Zásad ochrany osobních údajů (GDPR). Vnitřní řád PPP Lexik a další informace o naší pedagogicko-psychologické poradně naleznete na webových stránkách https://www.lexik.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna.

Výběr služby
Informace o dítěti/klientovi