Bc. Marie Hedlová

pedagogika kurzu Chůva pro děti a Asistent pedagoga

 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK, obor Speciální pedagogika. Ve školství pracuji již mnoho let a nejvíce mě baví hledání nových možností a přístupů při práci s dětmi. Dále se věnuji volnočasovým aktivitám (kroužky pro děti) a jsem zakladatelkou a hlavní vedoucí turistického oddílu fungujícího v Roztokách.
Ve své lektorské činnosti se naopak věnuji především vzdělávání dospělých.