Eva Hrazděrová

1. - 2. stupeň ZŠ, logopedie, logopovídání

Jsem pedagog s dlouholetou praxí. Poskytuji komplexní logopedickou péči (prevenci, diagnostiku, terapii). Věnuji se dětem s poruchami výslovnosti a poruchami učení. Využívám též metody HYPO a DOV. K dětem přistupuji inidividuálně, v příjemné atmosféře, aby se malí klienti nemuseli ničeho bát.