Mgr. Gabriela Procházková

Mgr. Gabriela Procházková
speciální pedagog

gabriela.prochazkova@lexik.cz

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku, obory Somatopedie a Poradenství. Absolvovala jsem základní kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování pro rozvoj procesů myšlení a učení. V praxi se dlouhodobě věnuji dětem a osobám se speciálními potřebami. Hlavní zacílení v mém pedagogickém a speciálněpedagogickém povolání je, od roku 2006, individuální vzdělávání („domácí škola“).  Při mé práci považují za prioritu individuální přístup ke každému člověku, zvláště k dětem. Pedagogicko-psychologická poradna Lexik je soukromým zařízením, které takový přístup umožňuje. Kvalitní a přátelský tým vytváří příjemné prostředí, kde má práce ještě větší smysl.