Mgr. Irena Rajnyšová

V roce 2008 jsem absolvovala kvalifikační kurz pro výkon pracovníka v sociálních službách a získala certifikát Asistent zdravotně postižených dětí. V roce 2010 jsem zakončila bakalářské studium v oboru speciální pedagogika – vychovatelství a v roce 2012 jsem obdržela magisterský titul ze speciální pedagogiky na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Během studia jsem se orientovala na problematiku dětí s poruchami autistického spektra a vhodných pedagogických přístupů k nim. Bakalářskou práci jsem zaměřila na ranou péči u dětí s autismem a diplomovou práci na strukturované učení. Má prvotní zkušenost z praxe byla osobní asistence seniorům v Centru pro zdravotně postižené kraje Praha.

Později jsem se již orientovala na poruchy autistického spektra v občanském sdružení APLA Praha, zpočátku jako osobní asistent dětí s PAS na respitních pobytech, později jako asistent v Domově se zvláštním režimem v Libčicích. V rámci APLA Praha jsem absolvovala vzdělávací kurzy a získala certifikáty Poruchy autistického spektra, Zvládání problémového chování u dětí s autismem, Strukturované učení. Po splnění svých mateřských povinností jsem se vrátila zpět ke speciální pedagogice a ve spolupráci s Lexikem se nyní zaměřuji na specifické poruchy učení u dětí – screening u dětí předškolního věku, primární prevenci a reedukaci dětí ohrožených SPU v mateřské a základní škole a nácvik grafomotoriky u předškolních dětí.