Mgr. Jarmila Kliková

speciální pedagog - nápravy učení (reedukace)

 

Věnuji se výchově a vzdělávání dětí, specializuji se na reedukace specifických poruch učení
a chování (dále jen SPUCH). V hodinách reedukací pomáhám dětem tyto poruchy vhodnými
postupy napravovat a tím jim zároveň umožňuji snáze se vyrovnat s dalšími problémy,
které často SPUCH dětem přinášejí při práci ve škole nebo i doma při přípravě na vyučování.
Při reedukaci vždy respektuji individualitu dítěte, pracuji s pozitivní motivací, obtížnost úkolů
zvyšuji postupně, používám multisenzoriální postupy práce, tak aby dítě mohlo zapojit
co nejvíce smyslů. Naše práce je pro dítě zajímavá a zábavná i tím, že se liší od klasického
vyučování.
Při nápravách užíváme různé pomůcky (chlupaté drátky, ozvučená vajíčka, kostky s písmeny,
bzučák, „mačkadlo“ apod.), vhodné učebnice (například dyslektickou čítanku, čtenářské
tabulky) a také specializovaný počítačový program.
Jako matka dvou dětí se SPUCH se umím vcítit i do pocitů rodičů. Dlouhodobý efekt
reedukačních postupů, které používám, jsem si ověřila právě i se svými dětmi.
Mé pedagogické směřování započalo v roce 2008, kdy jsem získala vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu „Specializace v pedagogice“. O dva roky později jsem
úspěšně dokončila magisterský studijní program „Pedagogika“. Státní závěrečné zkoušky
jsem složila mimo jiné z psychologie a pedagogiky. Ve specializačním kurzu Specifické
poruchy učení a chování jsem byla vyškolena PaedDr. et Mgr. Hanou Žáčkovou, která patří
k našim nejlepším a nejčastěji citovaným odborníkům v oboru speciální pedagogiky.
Dlouhodobě spolupracuji s DYS-centrem Praha, kde pro pedagogické pracovníky vedu svůj
pravidelný kurz akreditovaný u MŠMT.