Mgr. Lenka Červenková

Mgr. Lenka Červenková
zakladatelka Lexik

lenka.cervenkova@lexik.cz

Původním povoláním novinářka (Občanský/Český deník, Kinorevue, zástupkyně šéfredaktora v časopisu PROgram, tisková mluvčí, MF DNES - zakladatelka páteční novinové přílohy Zdraví, časopis Maminka atd.). Je absolventkou fakulty žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze, studia psychologie na Pražské psychoterapeutické fakultě. Psychoterapeut - výcvik v systemické terapii.

Paralelně s novinařinou započala samostatnou činnost v roce 1999 založením nakladatelství iNSiGNiS, s.r.o. a vydáváním a psaním knih pro děti, edice psychologického směru pro dospělé atd. 

Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologickou poradnu, s.r.o. založila v roce 2008 jako "centrum rozvoje duše i těla" (jazykové i další kurzy, původně i s tělocvičnou). V současnosti se společnost Lexik věnuje především poradenské činnosti - jakožto školské poradenské zařízení (PPP) - prevenci a pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, podpoře nadaných dětí, výuce češtiny i cizích jazyků a dalším vzdělávacím a rekvalifikačním programům pro dospělé jako např. vzdělávání profesních chův, asistent pedagoga, pracovník v sociálních službách, mediální výuka.

„Vzhledem k tomu, že jsem rodilý roztocký patriot, snažím se  především o co nejpřímější cestu ke vzdělávání v místě a v okolí mého bydliště. Nicméně některé naše aktivity přesahují do celé naší republiky."

Do Roztok a do svých řad se Lexiku podařilo dostat jedny z nejlepších odborníků v pedagogicko-psychologickém poradenství, ale i další odborníky z oblasti médií. Velmi kvalitní lektoři cizích jazyků (čeští i rodilí mluvčí) se rekrutují z Prahy a okolí Roztok.

„Vždy se snažíme o profesionalitu a kvalitu nabízených programů pro dospělé i pro děti, pro které je počátek vzdělávání velmi důležitým okamžikem jejich vztahu k vědomostem, ke studiu, k jazykům a potažmo k celoživotnímu vzdělávání. Mým mottem je podporovat vzdělávání obecně, posílit jeho význam ve společnosti a posunout jej na pomyslné příčce výš, než se dnes v Čechách nachází."