PhDr. Silvie Janovcová

PhDr. Silvie Janovcová
ředitelka PPP, metodička, spec. ped., psycholožka, logopedka, etoped - vyšetření škol. zralosti, poradenství SPU, poradna

silvie.janovcova@lexik.cz

Jsem speciální pedagog, etoped, psychoterapeut, psycholog. Moje práce je spojena s poruchami učení a chování, ale hlavně s mojí dcerou, která byla impulsem pro moji současnou profesní orientaci. Bylo těžké vyrovnat se s dceřiným postižením ve formě DMO, ale zároveň to bylo motorem, proč se o problematiku poruch učení a chování zabývat. Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně. Vystudovala jsem speciální pedagogiku vychovatelství, poté speciální pedagogiku oborovou a následně pak jsem složila státní rigorózní zkoušku z filosofie. Kromě poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie) se zabývám diagnostikou, poruchami chování, alternativními způsoby vyučování čtení.  Zajímají mě otázky spojené s integrací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve své soukromé etopedické praxi se zabývám primárně  řešením obtíží v oblasti poruch  chování a učení. Nedílnou součástí je i manželské a párové poradenství. Svoje zkušenosti aplikuji ve formě pedagogické činnosti na ZČU Plzeň, VSERS České Budějovice a VOŠ Plzeň.  Od roku 2011 spolupracuji s PPP Lexik Roztoky. V rámci grantových projektů spolupracuji s poradnou Lexik na vytvoření  validního projektu k vytvoření  programu k rozvíjení prosociálního chování dětí předškolního  věku .